Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

BLIZKO


       
IMPORTANT
 
În cazul în care aveți nevoie de mai multă informație, contactați expeditorul.
 
Expeditorul transferului bănesc este responsabil de informarea destinatarului.
 
Nu comunicați datele transferului bănesc persoanelor terțe.
 
Numărul de control al transferului bănesc este informație confidențială, care trebuie să fie cunoscută doar de către expeditor și beneficiar.
 
ÎS "Poșta Moldovei" efectuează operațiuni de expediere și achitare a transferurilor bănești prin intermediul sistemei internaționale de transferuri bănești BLIZKO.
 
BLIZKO este un sistem de transferuri bănești rapide destinat persoanelor fizice. Efectuarea transferurilor nu necesită deschiderea unui cont bancar.
 
Sistemul oferă posibilitatea efectuării transferuilor în/din Rusia, Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazahstan, Tadjikistan, Uzbekistan, Ucraina, Letonia.
 
Expedierea transferurilor băneşti prin intermediul sistemului BLIZKO poate fi efectuată la orice oficiu poștal al Î.S.”Poşta Moldovei” în dolari SUA, EUR sau în valută naţională (MDL) la cursul de vînzare stabilit de banca comercială agreată de Î.S. “Poşta Moldovei”, la data expedierii transferului.
 
Achitarea transferurilor băneşti prin intermediul sistemului BLIZKO poate fi efectuată la orice oficiu poştal al Î.S.”Poşta Moldovei” în valută naţională (MDL) la cursul de cumpărare stabilit de banca comercială agreată de Î.S.”Poşta Moldovei”, la data achitării transferului.
 
Fiecare transfer efectuat este protejat de un număr de control unic (opt caractere). 
 
Comisionul pentru efectuarea transferului variază în funcție de suma transferului și țara în care aceasta urmează a fi eliberat şi se achită de către expeditor în momentul efectuării transferului. Alte comisioane de la beneficiarul plății nu se rețin.
 
Transferul este disponibil pentru destinatar în decurs de un minut după expediere. 
 
Cu scop de informare a clienţilor referitor stării transferului, sistemul include următoarele servicii gratuite:
 
 • transmiterea unui mesaj SMS (pînă la 50 caractere);
 • informarea beneficiarului prin e-mail despre transferul efectuat.
 
 
 
OPERAȚIUNI

 
 
 
 
Cum pot efectua un transfer de bani prin BLIZKO?
 
 1. Prezentați-vă la oficiul poștal al Î.S.”Poșta Moldovei”.
 2. Prezentați operatorului actul de identitate valabil.
 3. Comunicaţi operatorului:
 • numele şi prenumele beneficiarului;
 • țara și localitatea în care se află;
 • suma şi valuta transferului;
 • scopul expedierii banilor.
 1. Prezentați operatorului documentele justificative în cazul în care suma transferului bănesc depășește 10.000 EUR sau echivalentul acesteia (conform prevederilor legislației valutare a Republicii Moldova).
 2. Achitați suma transferului și a comisionului conform tarifelor sistemului BIZKO.
 3. Primiți de la operator formularul cu numărul de control al transferului bănesc.
 4. Contactați destinatarul și comunicați-i datele transferului pe care urmează sa-l primească:
 • numărul de control al transferului bănesc;
 • țara și localitatea de unde au fost expediați banii;
 • numele și prenumele Dvs (în calitate de expeditor);
 • suma și valuta transferului.
 
 
 
Cum pot primi un transfer de bani prin BLIZKO?
 
 1. Prezentați-vă la oficiul poștal al Î.S.”Poșta Moldovei”.
 2. Prezentați operatorului actul de identitate valabil (buletin de identitate, paşaport, permis temporar eliberat de organele competente, în caz de pierdere a buletinului - confirmarea faptului de dispariţie a documentului sau a faptului că documentul este în curs de prelungire).
 3. Comunicaţi operatorului datele transferului bănesc pe care urmează să-l primiți:
 • numărul de control al transferului bănesc;
 • țara și localitatea de unde v-au fost expediați banii;
 • numele, prenumele și patronimicul expeditorului (în cazul dacă au fost indicate în formularul de transfer);
 • suma și valuta transferului.
 1. Semnați formularul privind achitarea transferului, ridicați numerarul de la ghișeul oficiului poștal și chitanța aferentă achitării.

  
 
RETURNAREA BANILOR

 
 
Transferurile neridicate în decurs de 180 zile se returnează expeditorului.
 
Condiții de returnare.
 
Mijloacele băneşti expediate prin sistemul BLIZKO pot fi returnate la solicitarea expeditorului numai în cazul în care acestea nu au fost achitate destinatarului. Pentru returnarea banilor expeditorul  trebuie să prezinte la oficiul poştal care a executat operațiunea următoarele documente:
 
 • act de identitate valabil;
 • documentele care atestă efectuarea transferului;
 • cererea scrisă cu indicarea datelor transferului și a motivului de returnare.
Returnarea transferului bănesc se efectuează după primirea confirmării respective de la Centrul operațional al sistemului BLIZKOLa returnarea transferului bănesc în baza cererii înaintate, expeditorului i se rambursează suma transferului fără comisionul achitat.
 
 
MODIFICAREA DATELOR

 
 
Condiții de modificare a datelor transferului bănesc.
 
Datele aferente transferului bănesc pot fi modificate la solicitarea expeditorului, cu condiţia că acesta nu a fost achitat destinatarului. Pentru modificarea datelor expeditorul trebuie să prezinte la oficiul poştal care a executat operațiunea următoarele documente:
 
 • act de identitate valabil;
 • documentele care atestă efectuarea transferului bănesc;
 • cererea scrisă cu indicarea datelor transferului spre modificare.
Modificarea datelor transferului bănesc se efectuează după primirea confirmării respective de la Centrul operațional al sistemului BLIZKO.
 
Datele transferului bănesc care pot fi modificate sînt:
 
 • numele, prenumele, patronimicul destinatarului;
 • numele, prenumele, patronimicul expeditorului;
 • țara de destinaţie a transferului.
 
Pentru modificarea datelor transferului bănesc, comision suplimentar nu se percepe.
 
 
 
TARIFE EFECTUARE TRANSFERURI BĂNEȘTI DIN MOLDOVA PRIN SISTEMUL BLIZKO

 

 
 
Planul tarifar „Standard PLUS”.
 
Se utilizează pentru transferurile în/din ţările: Austria, Cehia, Danemarca, Franţa, Germania, Italia, Moldova, Mongolia, Nepal, Polonia, Slovacia, Suedia, Ungaria, Uzbekistan.
 
Suma transferului, RUB
Tarif, RUB
până la 5.000,00
75,00
de la 5.000,01 până la 150.000,00
1,5% din suma transferului
de la 150.000,01 până la 500.000,00
2.500,00
 
 
Suma transferului, USD/EUR
Tarif, USD/EUR
până la 100,00
2,00
de la 100,01 până la 5.000,00
1,5% din suma transferului
de la 5.000,01 până la 15.000,001
75,00
 
 
 
Planul tarifar „MAXIMUM”.
 
Se utilizează pentru transferurile în/din Belarus.
 
Suma transferului, RUB
Tarif, RUB
până la 5.000,00
75,00
de la 5.000,01 până la 25.000,00
2,0% din suma transferului
de la 25.000,01 până la 120.000,00
1,5% din suma transferului
de la 120.000,01 până la 500.000,00
1.800,00
 
 
Suma transferului, USD/EUR
Tarif, USD/EUR
până la 100,00
2,00
de la 100,01 până la 1.000,00
2,0% din suma transferului
de la 1.000,01 până la 5.000,00
1,5% din suma transferului
de la 5.000,01 până la 15.000,001
75,00
 

*Suma unui transfer de mijloace băneşti în dolari SUA și EURO nu poate depăși echivalentul a 500 000,00 RUB la cursul Băncii Rusiei la momentul tranzacției.

 
 
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.blizko.biz.