Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea pieselor de schimb și consumabile pentru imprimante.

Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea pieselor de schimb și consumabile pentru imprimante.
 
 
Criterii de selecţie a companiei:
 
 1. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe).
 2. Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate.
 3. Condițiile de achitare (posibilitatea achitării în termen de 12 luni).
 4. Service centru autorizat de producător în RM.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoarea informaţie şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei aplicante.
 2. Autorizarea de la producător sau distribuitor oficial.
 3. Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice.
 4. Certivicat de atribuire al TVA.
 5. Copia certificatului de inregistrare.
 6. Copia raportului financiar.
 7. Oferta financiară (tarife indicate separat cu TVA și fără TVA).
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 02 iulie 2019, ora 16:00
 
Oferta comercială cu menţiunea “Ofertă piese de schimb și consumabile pentru imprimante” se va expedia sau se va depune persona pe adresa:
 
mun. Chișinău
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134
et. 2, bir. 203, tel. 022-251-273
MD-2012 CHIȘINĂU