Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte cu scopul selectării companiilor pentru achiziţia plicurilor

Î.S. "Poșta Moldovei" anunță concurs de oferte cu scopul selectării, iar ulterior contractării companiilor pentru achiziţia plicurilor (diverse tipuri).
 
Criterii de selecţie a companiilor:
 
  1. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe).
  2. Condițiile de achitare (avans/credit, termenul de achitare, etc.).
 
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoare informaţie şi documente:
 
  1. Scurtă descriere a companiei aplicante.
  2. Oferta financiară pentru plicuri (preț per unitate).
  3. Copiile Certificatului de înregistrare a agentului economic, a Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice și Raportul financiar.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 27.09.2016, ora 10:00.
 
Scrisoarea cu menţiunea "Ofertă comercială cu privire la achiziționarea plicurilor" se va expedia sau se va depune personal pe adresa:
 
Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. "Poșta Moldovei"
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 134, et. 2, bir. 213
tel. 022-251-213
MD - 2012 CHIȘINĂU 
REPUBLICA MOLDOVA