Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte cu scopul selectării companiilor pentru achiziţia tehnicii de uz casnic

Î.S. "Poșta Moldovei" anunță concurs de oferte cu scopul selectării, iar ulterior contractării companiilor pentru achiziţia  tehnicii de uz casnic.
 
Criterii de selecţie a companiilor:
 
  1. Prețul pentru unitatea de tehnică de uz casnic.
  2. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe).
  3. Condițiile de achitare (avans/credit, termenul de achitare, etc.).
 
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoarea informaţie şi documente:
 
  1. Scurtă descriere a companiei aplicante.
  2. Oferta financiară pentru serviciile de asigurare (preț per unitate).
  3. Copiile Certificatului de înregistrare a agentului economic, a Extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și Raportul financiar.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 22.03.2016, ora 10:00.
 
Oferta comercială cu menţiunea "Ofertă comercială" cu privire la achiziționarea tehnicii de uz casnic se va expedia, sau se va depune personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. "Poșta Moldovei":
 
mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 134, et. 2, bir. 208,
tel. 022-251-213.

 

CRITERII DE SELECTARE A OFERTELOR:

  1. Asortiment vast de tehnică de uz casnic.
  2. Posibilitate de livrare rapidă.