Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru procurarea licenței produsului antivirus

Î.S. ,,Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru achiziția licenței produsului antivirus pentru securizarea stațiilor de lucru și a serverelor de fișiere (licența pentru 3 ani).
 
Ofertele se prezintă în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru achiziția licenței produsului antivirus”, la adresa beneficiarului: 
 
mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 134, Secția Cancelarie și Secretariat, bir. 210,
tel. 022-251-259, 079924015.
 
Termen de livrare: 5 zile lucrătoare. 
Termen de achitare: 12 luni.
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 27 februarie 2017, ora 10:00.
 
 
 
 
 
CERINȚE FAȚĂ DE OFERTANȚI
Nr
Cerință
Detaliere cerință
1
Număr minim de specialiști certificați în produsul antivirus propus
deținerea a cel puțin doi specialiști certificați în produsul antivirus propus, pentru a oferi servicii de calitate de instruire a specialiștilor beneficiarului în administrarea produsului antivirus, cît și configurarea corectă a acestuia;
2
Proiecte asemănătoare realizate pe parcursul ultimului an
dovada gestionării anterioare a minim trei proiecte mari de implementare a produsului antivirus propus, a cel puțin a 300 licențe livrate de acesta în RM în ultimul an (se vor anexa copiile contractelor);
3
Existența unui service centru (suport centru) local în RM
existenta pe teritoriul RM a unui centru de suport pentru produsul propus este obligatorie; disponibilitatea specialistului de a ajunge la sediul central al beneficiarului timp de 1 ora, pentru a oferi suport;
4
Deținerea a Manufacture Authorization Form (MAF)
pentru a beneficia  de operativitate în soluționarea problemelor de securitate, cît și a întrebărilor apărute în procesul utilizării produsului.