Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Servicii auxiliare

 
Servicii de ordin suplimentar prestate de către ÎS "Poșta Moldovei" cuprind:
 
 
 1. Distribuirea trimiterilor poştale de clasa I (cărţi poştale, scrisori, imprimate simple şi recomandate).  Avantajele serviciului:
 
 • viteză de livrare;
 • procesare prioritate;
 • preţ accesibil;
 • fiabilitate.
 
 1. Arenda lădiţei poştale. Avantaje: clientul va avea posibilitatea de a colecta toată corespondenţa (simplă sau recomandată) în lădiţa poştală proprie.
 2. Francare. Serviciul presupune utilizarea maşinii de francat, care imprimă suma pe trimiterea poştală. Se utilizează în cazul unui număr mare de trimiteri în cadrul unei expediții. Avantaj: soluţie rapidă şi eficientă de confirmare a achtării plății pentru trimiterea poştală.
 3. Distribuirea ediţiilor periodice prin abonare şi comercializarea cu amănuntul.
 4. Intermediere la acordarea şi rambursarea creditelor bancare şi a companiilor de microfinanţare.
 5. Fax, xerox, poşta electronică.
 6. Copiere, laminare şi copertare.
 7. Publicitate indoor – serviciu de amplasare a materialelor cu caracter informativ – publicitar în oficiile poştale.
 8. Distribuirea actelor de identitate
 9. Reîncărcarea imediată a conturilor „Orange” şi „Moldcell”.
 10. Vânzarea produselor și a cartelelor „Orange Abonament”, „Orange Prepay”, „Moldcell”, „Unite”, tete-a-tete, DialOK, TV digital „Focus-Sat”.
 11. Comercializarea plicurilor, felicitărilor, produselor filatelice.
 
 
 
TARIFE SERVICII AUXILIARE
Nr
SERVICIU
Tarife (inclusiv TVA)
1.
Serviciu de magazinaj
Pentru păstrarea trimiterilor înregistrate în unităţile poştale mai mult de o zi după predarea, contra semnătură, a avizului repetat sau înștiințare repetată prin SMS, poșta electronică cu confirmare de citire:
 
 • se percepe pentru fiecare zi lucrătoare de păstrare a trimiterilor poştale (ziua livrării nu se numără).
Pentru păstrarea trimiterilor poştale adresate post-restant şi la căsuţa poştală de abonament, taxa de magazinaj nu se percepe.
2,00 lei
2.
Depunerea cererii privind păstrarea trimiterilor poștale (termen maxim de păstrare - 2 luni)
 
 • pentru o cerere
În acest caz, nu se percepe tariful de magazinaj.
50,00 lei
3.
Ambalarea trimiterilor poștale (inclusiv costul materialelor utilizate)
 
 • ambalarea trimiterilor poștale
Nu se aplică la trimiterile internaționale. Costul cutiilor pentru ambalarea trimiterilor se achită suplimentar conform preţurilor stabilite.
5,00 lei
4.
Scrierea adresei pe trimiterea poştală, completarea formularului, imprimare, împlicuire, lipire (la solicitarea clientului):
 
4.1. Persoane fizice:
 • pentru scrierea manuală a unei adrese pe trimiterea poştală sau completarea unui formular:
2,00 lei
4.2. Persoane juridice:
 • scriere manuală a adresei pe materialul informativ;
0,30 lei
 • imprimarea adresei pe plic;
0,65 lei
 • imprimarea adresei pe eticheta adezivă;
0,40 lei
 • împlicuire manuală;
0,30 lei
 • lipire abţibild cu adresă.
0,10 lei
5.
Recepționarea și achitarea diverselor plăți la locul de reşedinţă
 
 • pentru o vizită
5,00 lei
6.
Tarif porto pentru trimiterile poștale nefrancate 
 • poșta de scrisori (se încasează de la destinatar)
2,50 lei + taxa de expediere
7.
Readresarea corespondenței  
 
7.1. Persoane fizice:
 • pentru o cerere referitor la 1 trimitere
10,00 lei + tarif de expediere a trimiterii înregistrate
 • pentru o cerere pe o perioadă de până la 3 luni
100 lei
7.2.  Persoane juridice:
 • pentru o lună
200 lei
 • pentru o perioadă de 3 luni
600 lei
8.
Readresarea edițiilor periodice prin abonare 
 • pentru o cerere
20 lei
9.
Confirmare în formă scrisă privind beneficierea de serviciile Î.S. ”Poșta Modovei” (expedierea/ distribuirea/ achitarea trimiterilor poștale/ mandate/ plăți sociale /plăți servicii):
 • pentru o cerere
50 lei
10.
Eliberarea trimiterilor poştale  interne nedistribuite - "retur" (la înmînarea trimiterii returate, se percepe de la expeditor):
 • pachete mici interne înregistrate
Tarif de francare
 • colete interne
Tarif pe greutate
 • colete internaționale
Tariful indicat de administraţia poştală, care a returnat coletul
11.
Prezentarea la organele vamale a trimiterilor poştale internaționale  de intrare (se aplică pentru cele care se achită taxe vamale)
10,00 lei
12.
Solicitare privind returnarea, readresarea/reexpedierea trimiterii poştale internaționale, modificarea sau corectarea adresei (valabil pentru țările, care acceptă aceste servicii):
 • pentru o cerere
30,00 lei
13.
Abonament la căsuţa poştală, pentru o căsuţă:

 

 13.1. Persoane fizice
 • pentru o lună
50,00 lei
 • pentru un an
500,00 lei
13.2. Persoane juridice
 • pentru o lună
100,00 lei
 • pentru un an
800,00 lei