Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Control calitate a trimiterilor poştale

                    
Având ca scop optimizarea continuă a calităţii serviciilor prestate, Î.S.„Poşta Moldovei” organizează trimestrial controlul termenelor de deplasare a scrisorilor simple pe teritoriul Republicii Moldova. 
 

Rezultatele îndeplinirii indicilor de calitate privind termenele de trecere a corespondenţei pe teritoriul Republicii Moldova în trimestrul II, anul 2016.

 
În raza unei localități, inclusiv municipiul Chișinău
ETAPE 
EXTRAGERE
TRANSPORTARE
SORTARE
DISTRIBUIRE
Rezultatul obţinut
96,9%
99,5%
99,9%
99,5%
Obiectiv fixat
95,5%
96,5%
96,0%
95,5%
Notă: standardul stabilit  Z+1 - 95,0%;  rezultatul obţinut  Z+1 - 95,9%.
 
 
În raza raionului și între centrele raionale
ETAPE 
EXTRAGERE
TRANSPORTARE
SORTARE
DISTRIBUIRE
Rezultatul obţinut
97,2%
99,9%
100,0%
97,8%
Obiectiv fixat
90,5%
91,5%
91,0%
90,5%
Notă: standardul stabilit → Z+2 - 90,0%;  rezultatul obţinut  Z+2 - 94,9%.
 
 
Între localitățile Republicii Moldova
ETAPE 
EXTRAGERE
TRANSPORTARE
SORTARE
DISTRIBUIRE
Rezultatul obţinut
98,7%
100,0%
100,0%
100,0%
Obiectiv fixat
85,5%
86,0%
86,5%
85,5%
Notă: standardul stabilit → Z+3 - 85,0%;  rezultatul obţinut  Z+3 - 98,7%.