Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Curier Rapid

 
 
Program:
luni - sâmbătă între 9:00 - 20:00.
 
Contacte 
022 555 559, 079 555561
 
 
Important: la solicitarea clientului şi în măsura posibilității, trimiterea de curierat poate fi recepţionată și în afara orelor de program.
 
 

 

 

 

 
Curier Rapid este un serviciu poştal justificat ca preţ, rapid, sigur, reciproc coordonat şi de calitate corespunzătoare, bazat pe recepţionarea trimiterii la sediul (domiciliul) expeditorului şi distribuit la sediul (domiciliul) destinatarului. Poate fi prestat în combinare cu serviciile poştale clasice.
 
Serviciul ţine cont de satisfacţiile clientului prin determinarea şi analiza cerinţelor referitoare la servicii, care constă în comunicarea cu clientul, preluarea trimiterilor, depozitarea în condiţii optime, transportarea către destinaţie, livrarea conform cerinţelor către destinatar, oferind posibilitatea urmăririi on-line a procesului de livrare a trimiterii şi confirmării electronice a înmânării trimiterii, cu indicarea datei, orei și persoanei care a preluat trimiterea. 
 
Trimitere de curierat este orice expediere, care circulă însoţită de un document şi e acceptată în vederea transportării de la o adresă către altă adresă, utilizând serviciul curierului. În această categorie se includ scrisori, documente, imprimate (tiparituri, ediţii), pachete mici şi colete (marfuri, obiecte de larg consum ş.a.) cu şi fără valoare declarată. Serviciile de curierat se prestează persoanelor fizice şi juridice, inclusiv în baza contractelor.
 
ÎS "Poşta Moldovei" poartă responsabilitate pentru pierderea, furtul, distrugerea totală sau partială a trimiterii, în cazul în care acestea au survenit în circumstanţe rezulte din acţiunile frauduloase sau iresponsabile ale angajaților Întreprinderii. Categoria nu include situaţiile de forţă majoră.
 
Numărul minim de trimiteri care pot constitui obiectul unui serviciu este 1 (una) trimitere, iar numărul maxim de trimiteri este nelimitat, cu condiţia că pentru un număr mare de trimiteri sau trimiteri voluminoase expeditorul va conveni cu prestatorul timpul recepţionării acestora. 
 
 

 
La solicitarea expeditorului, acest serviciu poate fi divizat după cum urmează:
 
 • recepţionarea trimiterilor la sediul (domiciliul) expeditorului cu distribuirea directă la sediul (domiciliul) destinatarului (din uşă în uşă);
 • recepţionarea trimiterilor la oficiul poştal desemnat cu distribuirea la sediul (domiciliul) destinatarului (oficiu poştal-uşă);
 • recepţionarea trimiterilor la sediul (domiciliul) expeditorului cu distribuirea în oficiul poştal de distribuţie (uşă-oficiu poştal);
 • recepţionarea şi distribuirea prioritară (VIP serviciu). 
 
 

 
ZONA 0 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5
preluare / livrarea pe teritoriul oraşului Chişinău şi a municipiului Bălţi;
preluare / livrarea spre / din localităţile: Bubuieci, Codru, Durleşti, Dumbrava, Stăuceni, orașul Ialoveni; preluare / livrarea spre / din localităţile: Băcioi, Ciorescu, Colonița, Cricova, Ghidighici, Grătieşti, Sîngera, Tohatin, zona Aeroportului, Vatra; preluare / livrarea spre / din localităţile: Budeşti, Cruzeşti, Truşeni, Vadul lui Vodă, alte suburbii ale mun. Chişinău neincluse în celelalte zone; preluare / livrarea spre / din: mun. Chişinău - mun. Bălţi, din: mun. Chișinău - alte localități neincluse în restul zonelor; preluare / livrarea între alte localități neincluse în restul zonelor;

 
Trimiterea trebuie să fie ambalată şi sigilată în corespundere cu tIpul, conţinutul, dimensiunea, greutatea şi valoarea acesteia, astfel încât să fie asigurată stabilitatea şi integritatea conţinutului trimiterii la prelucrare, transportare şi distribuire, precum şi să excludă deteriorarea altor trimiteri. Ambalajul trebuie sa aiba suficientă suprafaţă plană pentru a permite aplicarea etichetei de transport care contine datele de identificare ale trimiterii.
 
Important: se refuză recepţionarea trimiterilor a căror colectare este interzisă de prevederile legislației: material exploziv/toxic/inflamabil, arme, droguri, muniţii, etc. 
 
 

 
 • trimiterile poştei de scrisori – 2 kg;
 • colete –30 kg.
 

 
Dimensiunile acceptate ale trimiterilor corespund cerinţelor actelor normative poştale. Excepție fac trimiterile voluminoase indivizibile. 
 
 
 

 
Termene de livrare: 
pînă la 12 ore - mun. Chișinău;
pînă la 24 ore - localități iurbane;
pînă la 48 ore - localități rurale.
 
GREUTATE , KG
USĂ - UȘĂ
ZONA 0
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5
pînă la 1,00
31
37 40 56 47 56
între 1,01 și 2,00
35
42 46 63 53 63
între 2,01 și 5,00
40
48 52 72 60 72
între 5,01 și 10,00
45
54 59 81 68 81
între 10,01 și 20,00
50
60 65 90 75 90
între 20,01 și 30,00
55
66 72 99 83 99
între 30,01 și 40,00
75
90 98 135 113 135
între 40,01 și 50,00 95 114 124 171 143 171
între 50,01 și 60,00 115 138 150 207 173 207
între 60,01 și 70,00 135 162 176 243 203 243
între 70,01 și 100,00 155 186 202 279 233 279

 

GREUTATE, KG
USĂ - OFICIUL POȘTAL ȘI VICEVERSA, TERMINAL POȘTAL
ZONA 0
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5
pînă la 1,00
23
28 30 41 35 41
între 1,01 și 2,00
27
32 35 49 41 49
între 2,01 și 5,00
32
38 42 58 48 58
între 5,01 și 10,00
37
44 48 67 56 67
între 10,01 și 20,00
42
50 55 76 63 76
între 20,01 și 30,00
47
56 61 85 71 85
între 30,01 și 40,00
67
80 87 121 101 121
între 40,01 și 50,00 87 104 113 157 131 157
între 50,01 și 60,00 107 128 139 193 161 193
între 60,01 și 70,00 127 152 165 229 191 229
între 70,01 și 100,00 147 176 191 265 221 265


 
Termen de livrare: 
pînă la 3 ore - mun. Chișinău.
 
GREUTATE, KG
ZONA 0
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
pînă la 1,00
51
61 66 92
între 1,01 și 2,00
55
66 72 99
între 2,01 și 5,00
60
72 78 108
între 5,01 și 10,00
65
78 85 117
între 10,01 și 20,00
70
84 91 126
între 20,01 și 30,00
75
90 98 135
între 30,01 și 40,00
95
114 124 171
între 40,01 și 50,00 115 138 150 207
între 50,01 și 60,00 135 162 176 243
între 60,01 și 70,00 155 186 202 279
între 70,01 și 100,00 175 210 228 315

Notă: trimiterile EXPRES se preiau și se livrează doar în zonele 0, 1, 2, 3.


 
GREUTATE
ZONA 0
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
comandă minimă 10 facturi la o ridicare pentru o trimitere tur-retur
15
18
20
27
23
27
Notă: pentru trimiterile ridicate sau destinate între zone cu tarife diferite, tarificarea se efectuează după cel mai mare tarif. Spre ex.: pentru o trimitere ordinară ridicată din zona 3 cu destinaţia zona 1 se va aplica tariful stabilit pentru zona 3, ca fiind cel mai mare.
 
 

 
 1. Două încercări de livrare.
 2. Livrare sub semnătură.
 3. Confirmarea livrării prin SMS, poşta electronică, la cerere.
 4. Monitorizarea livrării - electronică, prin intermediul web aplicaţiei.
 5. Dimensiunile standarde.
 6. Posibilitatea încasării tarifelor de expediere la destinaţie.
 7. Aşteptare trimitere maxim 15 min.
 
 

 
SERVICIU
TARIF, MDL
Retur (acte, confirmări de livrare în original)
+ 10 lei - ordinar
+ 25 lei - expres
Ambalaj
 + 4 lei - plic
 + 7 lei - cutie
Conţinut fragil
+ 8 lei pentru o trimitere
Asigurarea trimiterii
+ 1% din suma valorii declarate
Fiecare trimitere nouă din cadrul unei comenzi
+5 lei pentru fiecare trimitere nouă din cadrul unei comenzi
Livrare cu rambursarea sumei declarate:
 
• în cazul rambursării prin cont colector
 
• în cazul rambursării prin mandat
 
 
+ 1,3% din suma rambursată (valoarea declarată) a trrimiterii, dar nu mai puţin de 5 lei şi nu mai mult de 25 lei;
 
+ 6 lei +3% din suma rambursată (valoarea declarată).

 
SERVICIU
TARIF, MDL
Redirecţionarea adresei
+ 100% din tariful pe greutate corespunzător zonei de livrare;
Livrare Extra Program
+ 100% din tariful pe greutate corespunzător zonei de livrare, pentru trimiterile Expres + 100% din tariful fixat pentru această opţiune;
Livrare repetată (peste 2 încercări incluse în preţul iniţial)
+ 100% din tariful pe greutate corespunzător zonei de livrare, pentru trimiterile Expres + 100% din tariful fixat pentru această opţiune
Retur trimitere/ comandă pentru care au fost efectuate încercări fizice de livrare
+ 50% din tariful pe greutate;
Retur trimitere/ comandă pentru care au fost efectuate încercări fizice de livrare
gratis
Păstrare trimitere/ comandă
+ 2 lei pentru fiecare zi de păstrare per trimitere cu volumul pînă la 0,5 metri cubi şi + 5 lei pentru trimiterile cu volumul peste 0,5 metri cubi;
Livrare personalizată (la o ora fixată din timp)
+ 20 lei pentru o livrare
 
 
 

 
Pentru clienţii ce activează înafara contractului se aplică un sistem de reduceri progresiv, care creşte simultan cu majorarea cumulativă a numărului de trimiteri expediate, după cum urmează:
 
VOLUM CUMULATIV DE TRIMITERI EXPEDIATE
PERIOADĂ DE REFERINȚĂ REDUCERI

pînă la 5 trimiteri

Cumulativ din momentul primei livrări

0%

de la 5 pînă la 19 trimiteri

3%

de la 20 pînă la 49 trimiteri

5%

de la 50 pînă la 100 trimiteri

7%

mai mult de 100 trimiteri

10%

 
Pentru clienţii care activează în bază de contract se aplică reduceri în dependenţă de volumul lunar de trimiteri expediate, după cum urmează:
 
 
VOLUM CUMULATIV
DE TRIMITERI EXPEDIATE
PERIOADĂ DE REFERINȚĂ
REDUCERI
de la 50 - la 100
Cumulativ lunar
3%
de la 101 pînă la 499
10%
de la 501 pînă la 999
15%
de la 1000 pînă la 2499
20%
de la 2500 pînă la 3999
25%
peste 4000
30%
Notă: reducerile pentru trimiterile expediate în bază de contract se aplică în dependenţă de volumele înregistrate într-o perioadă determinată de timp, aceasta constituind o lună calendaristică.
În anumite cazuri, cînd începerea activităţii clientului diferă de începutul lunii calendaristice, tarifele pot fi examinate individual. Reducerile corespunzătoare se aplică şi pentru trimiterile livrate simultan de către acelaşi agent, dacă corespund criteriilor selectate.