Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Încasări plăţi

Î.S. „Posta Moldovei” oferă clienților săi confort și siguranță, prin recepționarea plăților prin intermediul oficiilor poștale în numerar cît și prin card bancar deținut de către client:
  • servicii comunale ( energie electrică, energie termică, gaze naturale, apă, salubritate, etc.);
  • telefonie (fixă, mobilă si IP);
  • Internet;
  • servicii TV (cablu și digital);
  • servicii pază;
  • încasare impozite, taxe locale, amenzi;
  • eliberarea și achitarea creditelor.
  • altele (AVON, Air Moldova, Solei Turism etc ).

 

Comisioanele aferente serviciilor de încasare a plăților sînt stabilite în contractele încheiate cu furnizorii de servicii și pot fi achitate de către furnizorul de servicii sau clienții acestuia.

Comisioanele percepute de la clienții furnizorului de servicii se încasează la momentul efectuării plăţii, doar în cazul în care contractul încheiat cu furnizorul de servicii nu prevede achitarea cărorva comisioane de către acesta.

 
Serviciile a căror comisioane sînt percepute de la plătitori
 
 
Nr. d/o
Serviciul prestat
Agenţii economici, prestatori de servicii,
în favoarea cărora se efectuează
încasarea plăților
Tarif încasat de la
clienții prestatorilor de servicii, lei
1.
Plăți de la persoane juridice în favoarea prestatorilor
de servicii (energie electrică consumată, avans, 
penalități, datorii, plăți preventive, lucrările tehnice
(deconectare, conectare, racordare, etc.))
Gas Natural Fenosa;
Furnizare energie electrică Nord
1% din suma încasată,
dar nu mai puțin de 5 lei
și nu mai mult de 25 lei - pentru
fiecare factură/operațiune de plată
2.
Plăți gaze naturale
Edineț Gaz, SRL
2,15 lei
Nord-UnionGaz, SRL
2,15 lei
Compania DOBOȘ, SRL
2,15 lei
3.
Plăți telefonie, TV/transport date
Satelit Vizual, SRL 
2 lei
Star TV, SRL
2 lei
ActivTel Grup, SRL
2 lei
Cvinta Grup, SRL 
2 lei
Andas TV, SRL
2 lei
Concession, SRL
2 lei
CosComSat, SRL
2 lei
Enver Group, SRL
2 lei
Tele-Luci, SRL
2 lei
DONŢU-PRIM, SRL
2 lei
Izbașlaz TV, SRL
2 lei
Teocam-Di CP Dondușeni
2 lei
Metical, AO
2 lei
URScom TV, SRL
2 lei
Oldima, SRL
2 lei
S.C. ”VIC Grup TV” SRL
2 lei
4.
Plăți servicii comunale/apă/energie termică
Asociatia utilizatorilor de apa si canalizare Crisca
2 lei
CCL-114
2 lei
CCL-240
2 lei
CCL-58
2 lei
CCL-75
2 lei
Primăria Mihailovca
2 lei
Primaria or. Cimișlia
2 lei
Primaria s. Pepeni  Sângerei
2 lei
Servicii Comunale Peresecina Orhei
2 lei
ACC 55/556
2 lei
ACC 55/477
2 lei
APLP 52/363
2 lei
Primăria BIRUINŢA
2 lei
TEMIZ SU, ÎM
2 lei
Fayn-Com, ÎM
2 lei
Servicii Comunale Glodeni, ÎM
2 lei
Congaz-Sulari, ÎM
2 lei
Prosper-Rural, IMI
2 lei
Gospodăria C-L Briceni, ÎM
2 lei
5.
Plăți servicii comunale/apă/energie termică
Apă Pură-Tănătarii Noi, ÎM
2 lei
Plop-Știubei-Ecoservice, ÎM
2 lei
Primăria Țipala
2 lei
Apa-Termo, SA
2 lei
Doniflor Service, ÎM
2 lei
AQUA Basarabeasca, ÎM
2 lei
GCL, Calarași
2 lei
Apa-canal Causeni, ÎM
2 lei
Supacservice, ÎM
2 lei
Servicii Publice Cimișlia, ÎM
2 lei
Apă  Ciopleni, ÎM
2 lei
Gospodaria Comunală Pelinia
2 lei
FÎNTÎNIȚA V.V., ÎM
2 lei
Servicii, Salubrizare Floresti, SA
2 lei
Acua-Sen s.Sanatauca, ÎM
2 lei
Cristalica Prosper, ÎM
2 lei
Apă Canal Ocnița, ÎM
2 lei
Marin - Service, SRL
2 lei
Nivasver-com, SRL
2 lei
Ilidum Prim, SRL 
2 lei
Asociația Utilizatorilor Apa Centru, AO
2 lei
Asociatia Nistru-Bosernita
2 lei
Sircova-Servicii, ÎM
2 lei
Gordinesti, ÎM
2 lei
Salubritate Soldanesti, SA
2 lei
Rudi Servicii, ÎM
2 lei
Schineneanca, ÎM
2 lei
Gospodaria Comunală Straseni, ÎM
2 lei
Asociația Utilizatorilor de Apă și Canalizare Butoiaș Peresecina
2 lei
Asociația Utilizatorilor de Apă și Canalizare Holodina 
2 lei
Grigorăuca-Licurici, ÎM
2 lei
Apă-Stohnaia, AO
2 lei
Servcom Ucrainca, ÎM
2 lei
Salubrizare si amenajare Căușeni, ÎM
2 lei
AO Pensionarilor RM ”Onoare și Respect”, AO
2 lei
Primăria Vadul lui Isac
2 lei
SERVCOM Chircăețtii Noi, ÎM
2 lei
Regia ”Autosalubritate, Reparații și Amenajare”,  ÎM
2 lei
Apa-Canal Sălcuta, ÎM
2 lei
Apa Canal Răzeni, ÎM
2 lei
Travicon, SRL
2 lei
ACC 55/390
2,00%
ACC 55/619
2,00%
ACC 55/294
2,00%
APLP 51/108
2,00%
APLP 51/329 
2,00%
APLP 52/163 COOP
2,00%
APLP 54/286
2,00%
Î. M. Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți 2 lei
ACC-63
2,00%
CCL-159
2,00%
6. 
Plăți servicii comunale/apă/energie termică
CCL-171
2,00%
Primâria s. Andrușul de Jos
2 lei
Primâria s. Bulaești
2 lei
I.M. ”Gospodăria Locativ-Comunală Ialoveni” 
2 lei
I.M. ”Servcom” Cainari
2 lei
AO ”Izvoraș” s. Glinjeni
2 lei
I.M. ”Servicii Comunale Locative Coșnița”
2 lei
7.
Plăți instituții financiare/asigurare
ICS OM Iute Credit
6 lei
OM Invest Credit
6 lei
Creditbun, SRL
6 lei
Credits 2 ALL, SRL
6 lei
Delta Credit, SRL
4 lei
OM OK Credit, SRL
6 lei
PfB Collection, SRL
6 lei
Finanțare Rapidă, SRL
7 lei
Incaso, SRL, ÎM
6 lei
Societatea de Asigurări Acord Grup, SRL
6 lei
Linke Credit, SRL
6 lei
OM ”Soluția Financiară”, SRL
6 lei
Priminvestind, SRL
6 lei
Amigo Credit, SRL
6 lei
I.M.O.M.F. ”Microinvest”, SRL
6 lei
Corporația de Finanțare Rurală, S.A.
6 lei
Asociația de Economii și Împrumut ”Rural Credit”
6 lei
O.M. ”Împrumut Invest”, SRL
6 lei
O.M. ”Invest Prosper Finance” SRL
6 lei
O.M. ”Star Credit” SRL
6 lei
8.
Servicii de documentare
Biroul Migrație și Azil
2%, minim 2 lei
9.
Plăți pentru serviciile de testare auto
Cimtest -Auto, SRL
10 lei
Microsif -Auto, SRL
10 lei
I.G.P-TEST, SRL
10 lei
Autorevizor-Nord, SRL
10 lei
ZURAND-AUTO, SRL
10 lei
Arsto-Test, SRL
10 lei
10.
Plăți pentru bilete Avia
Avia Lux, SRL
1,5%, maxim 30 lei
”Gama AVIA”, SRL
1,5%, maxim 30 lei
”Voyage Prestige”, SRL
1,5%, maxim 30 lei
11.
Plăți pentru alte servicii
Consiliul Raional Ocnița
2 lei
Primăria Grătiești
2 lei
Judecătoria Criuleni
2 lei
Oriflame Internațional, SRL 
4 lei
ÎCS AVON Cosmetics (Moldova), SRL
4 lei
PROINTELEECT-MP, SRL 
6 lei
Servicii Pază fil. Florești, SRL 
2 lei
IMPS CS ”Tîrgul Vertiujeni”
5 lei
Primăria Ochiul Alb
5 lei
12.
Eliberări numerar pt credite
ICS OM Iute Credit
1,50%
Creditbun, SRL
1,50%
Credits 2 ALL, SRL
1,50%
Delta Credit, SRL
1,00%
13.
Alte eliberări de numerar
Agenția de Asigurare a Calității
1%, minim 5 lei, maxim 25 lei
Ministerul Educației al RM
1%, minim 5 lei, maxim 25 lei
Se încasează la momentul efectuării plății de la plătitori doar în cazul în care contractul încheiat cu furnizorul de servicii nu prevede achitarea câtorva comisioane de către acesta.