Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Locuri vacante

 
Î.S. „POȘTA MOLDOVEI” PROPUNE URMĂTOARELE LOCURI VACANTE:
 

 
 
CONSILIER AL DIRECTORULUI GENERAL
 
 
Cerințe față de candidați:
 
Studii: superioare de licență.
 
Cunoașterea limbilor: română, rusă, engleză fluent (scris și vorbit).
 
Competențe personale:
 
 • abilități excelente de comunicare și relaționare;
 • capacitate de coordonare;
 • posedarea însușirilor de personalitate: seriozitate, responsabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, spirit de observație.
 
Sarcini de bază a funcției:
 
 • urmărirea agendei Directorului General și stabilirea împreună cu acesta a programului zilnic al activităților care îi revin;
 • asigurarea conexiunii permanente între Directorul General și șefii de subdiviziuni;
 • acordarea asistenței Directorului General și șefilor de subdiviziuni în implementarea și dezvoltarea noilor proiecte;
 • coordonarea activitații de dezvoltare a noilor proiecte de management;
 • contribuirea la implementarea eficientă a strategiei de management;
 • analiza informațiilor parvenite și prezentarea acestora către Directorul General.
 
Responsabilități:
 
 • transmiterea integrală a informațiilor către Directorul General;
 • păstrarea în ordine a tuturor documentelor și a corespondenței specifice;
 • convocarea participanților în ședințe;
 • adoptarea unui comportament în masură să promoveze imaginea și interesele întreprinderii;
 • implicarea în soluționărea situațiilor de criză ale întreprinderii.
 
Salariul se va discuta individual cu fiecare candidat.
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul (cu poză) pe adresa anatolie.codreanu@posta.mdindicând funcția pentru care candidează - Consilier al directorului general.
Telefon de contact: 022 251-265.
 

 
 
OFIȚER SECURITATE INFORMAȚIONALĂ
 
 
 
Cerinţe faţă de candidați:
 
Studii: superioare în domeniul TIC.
 
Cunoașterea limbilor: română, rusă, engleză (la nivel de înțelegere a documentației din domeniu;).
 
Cunoștințe:
 
 • temeinice în domeniul legislației bancare/sistemelor de plăți, ce țin de domeniul securității informaționale;
 • tehnice de bază în domeniul TIC (sisteme de operare, baze de date, infrastructura, etc.) și în domeniul securității TIC;
 • experiență minim 2 ani în domeniul securității informaționale.
 
Vor constitui un avantaj:
 
 • experiența în domeniul TIC bancar;
 • cunoașterea standardelor și practicilor naționale/internaționale în domeniul securității TIC (ISO, ITIL, COBIT);
 • certificările în domeniu (CISA/CISM/CRISM/altele);
 • experiența în utilizarea uneia sau mai multor soluții de tip SIEM, DLP, Vulnerability Scanning & Management, Firewall, IPS/IDS, Antivirus, cunoștințe/experiență de administrare a SO Microsoft (Windows Server/Active Directory).
 
Sarcini de bază a funcției:
 
 • dezvoltă politici și proceduri referitor la securitatea informațională (cadrul normativ) în conformitate cu legislația și standardele naționale/internaționale în domeniu și asigură implementarea lor;
 • stabilește arhitectura de securitate TIC în cadrul întreprinderii aplicând noile oportunități tehnologice;
 • dezvoltă metodologia de clasificare a informației, asigură implementarea mecanismelor de clasificare și a protecției datelor conform politicilor și normelor de securitate;
 • elaborează metodologia de analiză și evaluare a riscurilor în domeniul TIC, execută evaluări periodice a riscurilor de securitate a informației și planurile de tratare a acestora;
 • asigură alinierea cerințelor de securitate informațională a procesului de modificare/dezvoltare a domeniului TIC;
 • monitorizează evenimentele de securitate aferente acțiunilor utilizatorilor, evenimentele de securitate înregistrate (log-uri) furnizate de sistemele informaționale, asigură analiza lor;
 • asigură gestiunea incidentelor în domeniul securității informaționale;
 • implementează politici de securitate ce țin de protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu actele normative interne și actele legislative;
 • realizează activitățile necesare pentru organizarea, coordonarea, evaluarea activității entităților funcționale și unităților teritoriale în ceea ce privește securitatea informațională;
 • gestionează procesul de implementare a Sistemului de Management al Securității Informației al întreprinderii;
 • realizează în colaborare cu subdiviziunea Resurse Umane, programele de pregătire a personalului întreprinderii în domeniul securității, protecției și confidențialității informațiilor;
 • realizează în colaborare cu subdiviziunea TIC planul de continuitate a sistemului informațional al întreprinderii precum și testarea lui.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul (cu poză) pe adresa anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează - Ofițer securitate informațională.
Vor fi invitați la interviu doar candidații selectați.
Î.S. ”Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.
Telefon de contact: (022) 251-200.
 

 
 
SPECIALIST PRINCIPAL, SECȚIA MARKETING
 
 
 
Cerințe față de candidați:
 
Cunoașterea limbilor: română și rusă (avansat), engleză (va constitui un avantaj);
 
Competențe personale:
 
 • cunoașterea programelor Abobe Photoshop, Adobe Illustrator/ Adobe InDesign, CorelDRAW (cu accent pe grafica publicitară de poligrafie);
 • cunoașterea proceselor tehnologice implicate în producția publicitară reprezintă un avantaj;
 • creativitate în elaborarea proiectelor, spirit de inițiativă, ambiție, deschidere la nou și cooperare activă cu echipa și clienții întreprinderii;
 • perseverență în atingerea obiectivelor, orientare spre rezultat și flexibilitate în procesul de lucru;
 • dezvoltare și de participare în cadrul proiectelor noi;
 • capacitate de a lucra și de a respecta termenii limită.
 
Sarcini de bază ale funcției:
 
 • elaborarea machetelor grafice ale flayerelor, banerelor, panourilor și posterelor;
 • machetarea broșurilor;
 • retușarea, prelucrarea imaginilor;
 • elaborarea machetelor pentru publicare în ziare și reviste;
 • efectuarea lucrului în grup în cadrul secției (analize, rapoarte).
 
Oferim:
 
 • program de lucru full time;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social;
 
Salariu - 6400 lei

 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul (cu poză) pe adresa anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează - Specialist principal, secția marketing.
Vor fi invitați la interviu doar candidații selectați.
Î.S. ”Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.
Telefon de contact: (022) 251-200.
 

 
 
OPERATOR POȘTAL
 
 
 
Cerințe față de candidat:
 
Studii: superioare, medii, medii speciale.
 
Cunoașterea limbilor: română, rusă, engleză (va constitui un avantaj).
 
Calități personale:
 
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate.
 
Cunoștințe și abilități:
 
 • cunoștințe de utilizare a calculatorului;
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comunicare cu clientela;
 • integrare rapida într-un domeniu nou și în echipă nouă;
 
Oferim:
 
 • posibilitate de dezvoltare profesională;
 • oportunitate pentru creștere pe treapta carieristică si crestere salarială;
 • pachet social deplin;
Salariu 5000 lei
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul (cu poză) pe adresa anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează - Operator poștal.
Vor fi invitați la interviu doar candidații selectați.
Î.S. ”Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.
Telefon de contact: (022) 251-200, (022) 251-276.
 

 
 
OPERATOR (ELIBERARE PACHETE MICI)
 
 
 
Cerințe față de candidat:
 
Studii: medii.
 
Cunoașterea limbilor: română, rusă.
 
Calități personale:
 
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită
 
Cunoștințe și abilități:
 
 • cunoştinţe de operare la calculator: MS Word, Excel, poştă electronică, programul de evidență a trimiterilor;
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • experiența constitue un avantaj.
 
 
Sarcini de bază ale funcției:
 
 • recepționarea, prelucrarea și înregistrarea pachetelor mici;
 • evidența strictă a pachetelor mici, în conformitate cu procedura tehnologică;
 • informarea destinatarilor privind trimiterile parvenite (generare și expediere avize de informare, etc.);
 • sortarea și repartizarea pachetelor mici, în conformitate cu procesul tehnologic stabilit;
 • eliberarea pachetelor mici destinatarilor;
 • efectuarea returului pachetelor mici neeliberate/nelivrate, după expirarea termenului de păstrare;
 • alte atribuții specifice funcției.
 
Oferim:
 
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social deplin.
 
Salariu 5000 lei
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul (cu poză) pe adresa anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează - Operator (eliberare pachete mici).
Vor fi invitați la interviu doar candidații selectați.
Î.S. ”Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.
Telefon de contact: (022) 251-200.
 

 
 
OPERATOR CALL - CENTER
 
 
 
Cerințe față de candidat:
 
Cunoașterea limbilor: română, rusă, engleză.
 
Calități personale:
 
 • calmitate, stăpânire de sine, echilibru emoțional;
 • comportament decent; rezistență la efort și stres, fire optimistă;.
 
Cunoștințe și abilități:
 
 • cunoștințe operare PC;
 • aptitudine de învațare rapidă;
 • capacitate de concentrare;
 • dinamism, implicare,
 • asumarea responsabilităților, perseverență;
 • abilități de comunicare interpersonală;
 • experiența ar constitui un avantaj.
 
 
Sarcini de bază ale funcției:
 
 • preluarea și efectuarea apelurilor telefonice;
 • soluționarea solicitărilor și sugestiilor parvenite de la clienți.
 
Oferim:
 
 • activitate de birou;
 • angajare oficială în câmpul muncii +pachet social complet;
 • grafic de lucru stabil;
 • mediul de lucru dinamic și plăcut într-un colectiv tânar;
 • instruire.
 
Salariu 6000 lei
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul (cu poză) pe adresa anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează - Operator call-center.
Vor fi invitați la interviu doar candidații selectați.
Î.S. ”Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.
Telefon de contact: (022) 251-200.
 

 
 
CARTATOR
 
 
Cerințe față de candidat:
 
Studii: medii (sunt încurajați să aplice și studenții);
 
Abilități și calități personale:
 
 • capacitate de organizare și planificare a activităților curente;
 • responsabiitate;
 • experiența pe o poziție similară constituie un avantaj.
 
Sarcini de bază ale funcției:
 
 • recepționarea, prelucrarea și expedierea corespondenței calitativ și la timp;
 • cântărirea și expedierea corespondenței simple;
 • recepționarea sacilor cu corespondeță de pe fiecare rută nominală de la Secția Poșta Tranzit;
 • introducerea în sistemul de urmărire și localizare IPS, sacii internaționali și corespondența recomandată.
 
Oferim:
 
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare profesională;
 • mediu de lucru plăcut într-un colectiv profesionist;
 • posibilitatea de a lucra cu program deplin sau în schimburi.
 
Salariu: 4000-5500 lei;
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul (cu poză) pe adresa anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează - Cartator.
Vor fi invitați la interviu doar candidații selectați.
Î.S. ”Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.
Telefon de contact: (022) 251-200.
 

 
 
POȘTAS
 
 
Cerințe față de candidat:
 
Studii: medii.
 
Cunoașterea limbilor: română, rusă.
 
Calități personale:
 
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
Abilități:
 
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 
Sarcini de bază ale funcției:
 
 • distribuirea trimiterilor poștale interne/ internaționale, cu respectarea regulilor privind prestarea serviciilor poștale, procedurilor intern;
 • primirea trimiterilor poștale, edițiilor periodice, materialului publicitar, facturilor de plată etc., si distribuirea acestora destinatarilor în timp util;
 • asigurarea distribuirii pensiilor și alocațiilor sociale în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • colectarea corespondenței din cutiile poștale de scrisori, conform graficului stabilit.
 
Oferim:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social deplin și alte avantaje motivaționale.
 
Salariu: 4800 lei;
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul (cu poză) pe adresa anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează - Poștaș.
Vor fi invitați la interviu doar candidații selectați.
Î.S. ”Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.
Telefon de contact: (022) 251-200.