Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Locuri vacante

Î.S. ”POȘTA MOLDOVEI” PROPUNE URMĂTOARELE LOCURI VACANTE:
 

 
 
ȘEF DIRECȚIA MARKETING ȘI VÂNZĂRI
 
 
Sarcinile funcţiei:
 
 • organizează eficient și profesional activitatea direcției și a personalului din subordine;
 • asigură implementarea planurilor de marketing pentru indeplinirea obiectivelor întreprinderii;
 • promovează imaginea întreprinderii;
 • elaborează, prezintă și organizează desfășurarea campaniilor de publicitate privind serviciile prestate cu utilizarea instrumentelor publicitare și analiza eficienței lor;
 • dezvoltarea relațiilor de afaceri cu clienții întreprinderii;
 • analizează piața și concurența;
 • monitorizează procesul de executare/respectare a condițiilor contractuale, menținere a relațiilor de parteneriat;
 • gestionează și actualizează bazelor de date necesare activității (contracte, client, persoane juridice, studiul concurenței etc.);
 • elaborează recomandări privind majorarea volumului vînzărilor și ridicarea calității serviciilor prestate.
 
Cerințe față de candirați:
 
 • studii superioare în domeniul de marketingului/ vînzărilor/;
 • bună cunoaștere a limbii române, ruse,engleze;
 • să posede cunoștințe temeinice în ceea ce privește sistemul organizatoric de vînzări;
 • cunoştinţe de operare la calculator : MS Word, Excel, poştă electronică;
 • abilitați de comunicare interpersonală;
 • experiență în domeniu – minimum 3 ani, inclusiv în funție de conducere.
 
Calitați personale:
 
 • capacități manageriale desăvîrșite;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • creativitate, corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
Beneficii:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 

 
 
AUDITOR TI (SECȚIA AUDIT INTERN)
 
 
Sarcinile funcţiei:
 
 • participă la planificarea și realizează audituri TI în conformitate cu cerințele cadrului normativ-metodologic și standardelor aplicabile;
 • elaborează documentele de lucru la etapele de planificare, executare și raportare, formulează opinii, cerințe și recomandări bazate pe probe și normele legale;
 • analizează domeniul relevant auditului TI, cadrul normativ-legislativ aferent, alte informații, precum și bunele practici în domeniu și înaintează propuneri argumentate;
 • asigură, în limita competenței, obținerea informațiilor necesare desfășurării auditurilor;
 • generalizează constatările și contribuie elaborarea rapoartelor de audit;
 • înaintează propuneri pentru consolidarea și dezvoltarea bazei normativ-metodologice în domeniul auditului TI;
 • participă la stabilirea și evaluarea proceselor, precum și contribuie la îmbunătățirea acestora;
 • prezintă propuneri și/sau obiecții privind activitățile încredințate.
 
Cerințe față de candirați:
 
 • studii superioare în domeniul TI;
 • cunoașterea standardelor, practicilor și procedurilor aplicabile în domeniu TI;
 • abilități de utilizare a tehnicilor de audit TI;
 • cunoștințe privind tehnicile de audit TI;
 • tehnica avansată de operare la calculator (Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.);
 • limba de stat și rusă (o limbă de circulație internațională reprezintă un avantaj);
 • cunoștințe ale legislației în vigoare;
 • experiența profesională în domeniul de activitate cel puțin 2 ani.
 
Aptitudini:
 
 • inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză);
 • capacitate de organizare a activității de audit TI;
 • capacitate de a prelucra informațiile, a le valorifica, prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori din cadrul întreprinderii;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • comportament decent;
 • rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
Beneficii:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 

 
 
SPECIALIST PRINCIPAL (SECȚIA IMPLEMENTARE, DEZVOLTARE ȘI EXPLOATARE SISTEME INFORMAȚIONALE)
 
 
 
Sarcinile funcţiei:
 
 • asigură suportul utilizatorilor în procesul de implementare a funcționalităților noi în sistemul informatic al Întreprinderii;
 • asigură suportul utilizatorilor în procesul de exploatare a sistemului informațional al Întreprinderii;
 • implementează aplicații și asigură instruirea utilizatorilor;
 • elaborează baza metodologică (instrucțiuni, îndrumare, recomandări, etc.) ce vor asigura utilizarea corectă și eficientă a facilităților și resurselor oferite de sistemele informaționale a Întreprinderii.
 
Cerințe față de candidat:
 
 • cunoașterea sistemelor de operare Windows desktop (configurare), aplicații Microsoft Office;
 • operarea la nivel avansat cu sistemul de evidență contabilă 1C
 • cunoștințe teoretice și practice de configurare a sistemelor de plați și servicii poștale utilizate în Întreprindere sau bancare.
 
 
Calități personale:
 
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită
 
Beneficii:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
 
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 

 
 
OPERATOR (HAMAL) (DEPOZITUL APROVIZIONARE)
 
 
Sarcinile funcţiei:
 
 • încărcarea, descărcarea şi depozitarea încărcăturilor la Depozitul Aprovizionare;
 • ambalare/dezambalare bunuri;
 • participă la pregătirea bunurilor pentru expediere;
 • alte atribuții specifice funcției.
 
Cerințe față de candidat:
 
 • să posede limba de stat și limba rusă;
 • apt fizic pentru ridicarea, încărcarea, descărcarea bunurilor.
 
Calități personale:
 
 • capacitate de organizare a activității;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent; rezistență la efort și stres.
 
Beneficii:
 
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • program de lucru stabil;
 • pachet social;
Salariu: de la 6500 de lei.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 
 

 
 
ȘEF ADJUNCT (SECȚIA ADMINISTRARE SERVERE)
 
 
Sarcinile funcţiei:
 
 • instalează, administrează și menține serverele și serviciile serverelor de bază: Exchange, Proxy, Active Directory, File Server, Type Library, etc, conform cerințelor producătorilor, cerințelor de exploatare introduse, conform politicii de securitate a Întreprinderii și a regulamentelor interne;
 • asigură măsurile de restabilire operativă ulterioară a componentelor de bază ale SI Întreprinderii în cazul apariției situațiilor excepționale, inclusiv prin crearea copiilor de rezervă a configurațiilor și sistemelor administrate;
 • monitorizează funcționarea și accesibilitatea serverelor și serviciilor, evidența stării fiecărui component.
 
Cerințe față de candidat:
 
 • cunoașterea sistemelor de operare Windows, Linux, Unix (versiunile Server și Desktop);
 • aplicații și servicii standard: Active Directory, Exchenge, File-Server, FTP, Proxy, DNS, sisteme de virtualizare Hyper-V, VMware, sisteme de gestiune a aplicațiilor antivirus;
 • configurare și gestiune sisteme de stocare de date ale diferitor producători, sistemelor de arhivare a datelor pe bază de bandă magnetică și/sau în baza aplicațiilor specializate;
 • cunoștințe practice de utilizare ale protocolului TCP/IP.
 
Calități personale:
 
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
Beneficii:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 
 

 
 
ȘEF ADJUNCT (SECȚIA ADMINISTRARE REȚELE)
 
 
 
Sarcinile funcţiei:
 
 • instalează, configurează, administrează și documentează sistemele de operare la echipamentele de telecomunicații la nivel MAN și WAN;
 • asigură măsurile de restabilire operativă ulterioară a componentelor administrate în cazul apariției situațiilor excepționale;
 • elaborează instrucțiuni de asigurare a continuității echipamentelor de rețea și serviciilor de bază a sistemului informațional a Întreprinderii, elaborează scheme detailate de conexiuni;
 • monitorizează funcționarea și accesibilitatea rețelei, evidența stării componentelor.
 
Cerințe față de candidat:
 
 • cunoașterea sistemelor de operare Windows, Linux;
 • cunoștințe practice de administrare și configurare a modemelor xDSL, comutatoarelor (Layer 2-4), marșrutizatoarelor marca Cisco, Mikrotik și altor producători;
 • cunoștințe profunde în domeniul protocoalelor de rutare dinamică (RIP, OSPF, EIGRP, BGP);
 • cunoștințe profunde în domeniul protocoalelor de securizare a traficului (pe baza protocolului IPSec);
 • cunoștințe profunde în domeniului protocoalelor de asigurare a continuității transmiterii datelor la nivel de comutatoare, marșrutizatoare și paravane de protecție.
 
Calități personale:
 
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
Beneficii:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 

 
 
ȘEF SECȚIE (SECȚIA AUDIT INTERN)
 
 
Sarcinile funcţiei:
 
 • planificarea și organizarea realizării auditurilor la subdiviziunile întreprinderii;
 • monitorizarea elaborării de către angajații din subordine a rapoartelor și materialelor aferente misiunilor de audit;
 • asigurarea perfectării rapoartelor de audit și examinarea acestora în conformitate cu procedurile stabilite;
 • asigurarea respectării standardelor de audit aplicabile la planificarea, realizarea și raportarea rezultatelor auditurilor;
 • generalizarea rezultatelor auditurilor efectuate.
 
Cerințe față de candidat:
 
 • studii superioare, de licență sau echivalente, în domeniul contabilitate, audit, economie;
 • bună cunoaștere a limbii române, ruse (o limbă de circulație internațională reprezintă un avantaj);
 • cunoştinţe de operare la calculator: (Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.);
 • abilitați de comunicare interpersonală;
 • cunoștințe ale legislației în vigoare și normale interne ale entității;
 • cunoșterea standardelor de audit intern și contabilitate;
 • cunoașterea practicilor și procedurile aplicabile în domeniul auditului;
 • minim 2-3 ani experiența profesională în domeniul de activitate reprezintă un avantaj.
 
Calitați personale:
 
 • capacitate de conducere a subdiviziunii și organizare a resurselor disponibile pentru obținerea celui mai bun rezultat; abordare planificată a muncii;
 • capacitate de organizare/realizare a activității de audit;
 • luare a deciziilor corecte în mod operativ;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • comportament decent;
 • rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită
 
Beneficii:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 
 

 
 
AUDITOR (SECȚIA AUDIT INTERN)
 
 
Sarcinile funcţiei:
 
 • participă la planificare și realizează misiuni de audit la subdiviziunile întreprinderii;
 • informează periodic despre activitățile desfășurate, problemele apărute și măsurile întreprinse întru soluționarea acestora;
 • elaborează documentele corespunzătoare la etapele de planificare, executare și raportare a fiecărui audit exercitat;
 • formulează constatări de audit, concluzii, cerințe, recomandări și opinii, bazate pe probe de audit necesare și normele legale, în corespundere cu tipul și scopul auditului;
 • participă la formarea sintezelor materialelor de audit, în caz de necesitate;
 • asigură respectarea standardelor de audit intern și calitatea materialelor de audit;
 • întocmește proiectele rapoartelor de audit;
 • înaintează, după caz, recomandări în vederea remedierii situațiilor constatate;
 • participă la stabilirea și evaluarea proceselor, precum și contribuie la îmbunătățirea acestora;
 • prezintă propuneri și/sau obiecții privind activitățile încredințate;
 
Cerințe față de candidat:
 
 • studii superioare, de licență sau echivalente, în domeniul contabilitate, audit, economie.
 • bună cunoaștere a limbii române, ruse (o limbă de circulație internațională reprezintă un avantaj);
 • cunoştinţe de operare la calculator : (Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.)
 • abilitați de comunicare interpersonală
 • cunoștințe ale legislației în vigoare și normale interne ale entității;
 • cunoșterea standardelor de audit intern și contabilitate;
 • cunoașterea practicilor și procedurile aplicabile în domeniul auditului;
 • experiența profesională în domeniul de activitate reprezintă un avantaj.
 
Calități personale:
 
 • inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză);
 • capacitate de organizare/realizare a activității de audit;
 • capacitate de a prelucra informațiile, a le valorifica, prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori din cadrul întreprinderii;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • comportament decent;
 • rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
Beneficii:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
 
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 
 

 
 
ȘEF SECȚIE (SECȚIA ACHIZIȚII ȘI AROVIZIONARE)
 
 
Sarcinile funcţiei:
 
 • întocmește anunțuri/invitații în cadrul procedurilor de achiziție;
 • elaborează/asigură elaborarea documentației de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție;
 • inițiază și asigură desfășurarea procedurilor de achiziții;
 • păstrează și ține evidența tuturor documentelor întocmite și aplicate în cadrul procedurilor de achiziție;
 • acordă asistență de specialitate întregului proces aferent contractelor de achiziții care urmează să fie încheiate de întreprindere;
 • analizează/participă la analiza și evaluarea ofertelor înaintate de agenții economici;
 • ține evidența, cumulează informația privind necesarul de bunuri si lucrări;
 • întocmește rapoartele necesare privind achizițiile efectuate;
 • organizează eficient și profesional activitatea secției și a personalului din subordine.
 
Cerințe față de candidat:
 
 • studii superioare juridice/contabile/economice;
 • bună cunoaștere a limbii române, ruse;
 • cunoştinţe de operare la calculator : MS Word, Excel, poştă electronică;
 • abilitați de comunicare interpersonală;
 • experiență în domeniu – minimum 3 ani, inclusiv în funcție de conducere.
 
Calitați personale:
 
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacități manageriale desavîrșite;
 • apacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
Beneficii:
 
 • program de lucru stabil;
 • oortunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
 
Salariu: de la 9425 lei.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 
 

 
 
OFIȚER SECURITATE INFORMAȚIONALĂ
 
 
 
Sarcinile funcției:
 
 • dezvoltă politici și proceduri referitor la securitatea informațională (cadrul normativ) în conformitate cu legislația și standardele naționale/internaționale în domeniu și asigură implementarea lor;
 • stabilește arhitectura de securitate TIC în cadrul întreprinderii aplicând noile oportunități tehnologice;
 • dezvoltă metodologia de clasificare a informației, asigură implementarea mecanismelor de clasificare și a protecției datelor conform politicilor și normelor de securitate;
 • elaborează metodologia de analiză și evaluare a riscurilor în domeniul TIC, execută evaluări periodice a riscurilor de securitate a informației și planurile de tratare a acestora;
 • asigură alinierea cerințelor de securitate informațională a procesului de modificare/dezvoltare a domeniului TIC;
 • monitorizează evenimentele de securitate aferente acțiunilor utilizatorilor, evenimentele de securitate înregistrate (log-uri) furnizate de sistemele informaționale, asigură analiza lor;
 • asigură gestiunea incidentelor în domeniul securității informaționale;
 • implementează politici de securitate ce țin de protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu actele normative interne și actele legislative;
 • realizează activitățile necesare pentru organizarea, coordonarea, evaluarea activității entităților funcționale și unităților teritoriale în ceea ce privește securitatea informațională;
 • gestionează procesul de implementare a Sistemului de Management al Securității Informației al întreprinderii;
 • realizează în colaborare cu subdiviziunea Resurse Umane, programele de pregătire a personalului întreprinderii în domeniul securității, protecției și confidențialității informațiilor;
 • realizează în colaborare cu subdiviziunea TIC planul de continuitate a sistemului informațional al întreprinderii precum și testarea lui.
 
Cerinţe faţă de candidați:
 
 • studii superioare în domeniul TIC;
 • cunoașterea limbilor: română, rusă, engleză (la nivel de înțelegere a documentației din domeniu;);
 • cunoștințe temeinice în domeniul legislației bancare/sistemelor de plăți, ce țin de domeniul securității informaționale;
 • cunoștințete hnice de bază în domeniul TIC (sisteme de operare, baze de date, infrastructura, etc.) și în domeniul securității TIC;
 • experiență minim 2 ani în domeniul securității informaționale;
 
Vor constitui un avantaj:
 
 • experiența în domeniul TIC bancar;
 • cunoașterea standardelor și practicilor naționale/internaționale în domeniul securității TIC (ISO, ITIL, COBIT);
 • certificările în domeniu (CISA/CISM/CRISM/altele);
 • experiența în utilizarea uneia sau mai multor soluții de tip SIEM, DLP, Vulnerability Scanning & Management, Firewall, IPS/IDS, Antivirus, cunoștințe/experiență de administrare a SO Microsoft (Windows Server/Active Directory).
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 

 
 
SPECIALIST PRINCIPAL (SECȚIA MARKETING)
 
 
 
Sarcinile funcției:
 
 • elaborarea machetelor grafice ale flayerelor, banerelor, panourilor și posterelor;
 • machetarea broșurilor;
 • retușarea, prelucrarea imaginilor;
 • elaborarea machetelor pentru publicare în ziare și reviste;
 • efectuarea lucrului în grup în cadrul secției (analize, rapoarte).
 
Cerințe față de candidați:
 
 • cunoașterea limbilor română și rusă (avansat), engleză (va constitui un avantaj);
 • cunoașterea programelor Abobe Photoshop, Adobe Illustrator/ Adobe InDesign, CorelDRAW (cu accent pe grafica publicitară de poligrafie);
 • cunoașterea proceselor tehnologice implicate în producția publicitară reprezintă un avantaj;
 • creativitate în elaborarea proiectelor, spirit de inițiativă, ambiție, deschidere la nou și cooperare activă cu echipa și clienții întreprinderii;
 • perseverență în atingerea obiectivelor, orientare spre rezultat și flexibilitate în procesul de lucru;
 • dezvoltare și de participare în cadrul proiectelor noi;
 • capacitate de a lucra și de a respecta termenii limită.
 
Beneficii:
 
 • program de lucru full time;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social.
 
Salariu: 6400 lei

 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 

 
 
OPERATOR POȘTAL
 
 
 
Cerințe față de candidat:
 
 
Calități personale:
 
 • studii superioare, medii, medii speciale;
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate.
 
Cunoștințe și abilități:
 
 • cunoștințe de utilizare a calculatorului;
 • cunoașterea limbilor: română, rusă, engleză (va constitui un avantaj).
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comunicare cu clientela;
 • integrare rapida într-un domeniu nou și în echipă nouă;
 
Oferim:
 
 • posibilitate de dezvoltare profesională;
 • oportunitate pentru creștere pe treapta carieristică si crestere salarială;
 • pachet social deplin;
 
Salariu: de la 6000 lei
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200, 022 251-276.
 

 
 
OPERATOR CALL - CENTER
 
 
 
Sarcinile funcției:
 
 • preluarea și efectuarea apelurilor telefonice;
 • soluționarea solicitărilor și sugestiilor parvenite de la clienți.
 
Cerințe față de candidat:
 
Calități personale:
 
 • calmitate, stăpânire de sine, echilibru emoțional;
 • cunoașterea limbilor: română, rusă, engleză;
 • comportament decent; rezistență la efort și stres, fire optimistă.
 
Cunoștințe și abilități:
 
 • cunoștințe operare PC;
 • aptitudine de învațare rapidă;
 • capacitate de concentrare;
 • dinamism, implicare,
 • asumarea responsabilităților, perseverență;
 • abilități de comunicare interpersonală;
 • experiența ar constitui un avantaj.
 
 
Beneficii:
 
 • activitate de birou;
 • angajare oficială în câmpul muncii +pachet social complet;
 • grafic de lucru stabil;
 • mediul de lucru dinamic și plăcut într-un colectiv tânar;
 • instruire.
 
Salariu: 6000 lei
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 

 
 
CARTATOR
 
 
Sarcinile funcției:
 
 • recepționarea, prelucrarea și expedierea corespondenței calitativ și la timp;
 • cântărirea și expedierea corespondenței simple;
 • recepționarea sacilor cu corespondeță de pe fiecare rută nominală de la Secția Poșta Tranzit;
 • introducerea în sistemul de urmărire și localizare IPS, sacii internaționali și corespondența recomandată.
 
Cerințe față de candidat:
 
 • capacitate de organizare și planificare a activităților curente;
 • studii: medii (sunt încurajați să aplice și studenții);
 • responsabiitate;
 • experiența pe o poziție similară constituie un avantaj.
 
Beneficii:
 
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare profesională;
 • mediu de lucru plăcut într-un colectiv profesionist;
 • posibilitatea de a lucra cu program deplin sau în schimburi.
 
Salariu: de la 5200 lei
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 

 
 
POȘTAȘ
 
 
Sarcinile funcției:
 
 • distribuirea trimiterilor poștale interne/ internaționale, cu respectarea regulilor privind prestarea serviciilor poștale, procedurilor intern;
 • primirea trimiterilor poștale, edițiilor periodice, materialului publicitar, facturilor de plată etc., si distribuirea acestora destinatarilor în timp util;
 • asigurarea distribuirii pensiilor și alocațiilor sociale în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • colectarea corespondenței din cutiile poștale de scrisori, conform graficului stabilit.
 
Cerințe față de candidat:
 
 • studii: medii;
 • cunoașterea limbilor: română, rusă;
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare).
 
Beneficii:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social deplin și alte avantaje motivaționale.
 
Salariu: de la 5500 lei
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.