Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Î.S. “Poşta Moldovei“ sărbătoreşte aniversarea 16 ani

1 Aprilie 2009
Istoria ÎS «Poşta Moldovei» s-a început la 1 aprilie 1993, prin ordinul Ministrului Comunicaţiilor şi Informaticii, sectorul comunicaţiilor poştale a fost separat de cel al telecomunicaţiilor. Totodată, s-a produs şi separarea funcţiilor de reglementare de cele de operare în domeniu. În rezultatul acestor transformări au fost create Direcţia Principală Dezvoltare Poştă în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Informaticii şi Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei".
 
Prin legea poştei Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei" este desemnată Operator naţional cu drept exclusiv de prestare a serviciilor poştale de bază - servicii prestate pe întreg teritoriul tării în fiecare zi lucrătoare privind:
 
  • corespondenţa (scrisori, cărţi poştale, imprimate, pachete mici, telegrame);
  • coletele (documente, valori, bunuri materiale);
  • mandatele poştale, telegrafice şi electronice;
  • distribuirea pensiilor, subvenţiilor şi indemnizaţiilor.

Totodată, Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei" prestează şi alte servicii precum: poşta rapidă EMS, servicii de publicitate, colectare de plăţi pentru energia electrică, gaz, servicii comunale, difuzarea presei, servicii filatelice, comercializarea mărfurilor etc.
 
În virtutea Legii poştei organul administraţiei publice centrale de specialitate în domeniul poştal este Ministerul Dezvoltării Informaţionale care realizează politica Guvernului în domeniul poştal pe plan naţional, comunitar şi internaţional şi asigură reglementarea acestui sector prin definirea cadrului economic, juridic şi tehnic în care se exercită activităţile poştale.
 
Activitatea internaţională axează în primul rând pe relaţiile cu UPU. Devenind membru cu puteri depline al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Republica Moldova la 16 noiembrie 1992 aderă la UPU. La momentul actual UPU întruneşte 191 ţări-membre. La 11 aprilie 1997, prin Hotărârea Parlamentului nr. 1159-XIII, a fost ratificată aderarea Republicii Moldova la Actele UPU. Acest fapt oferă multiple posibilităţi Republicii Moldova în dezvoltarea comunicaţiilor poştale prin alinierea la direcţiile prioritare de dezvoltare ale UPU:
 
  •  asigurarea serviciului poştal universal;
  •  prestarea serviciilor poştale la un înalt nivel de calitate;
  •  viabilitatea economică a reţelei poştale;
  •  cercetarea pieţei şi dezvoltarea produselor şi serviciilor poştale;
  •  reforma şi dezvoltarea poştală;
  •  cooperarea cu părţile cointeresate la nivel naţional şi internaţional.
 
Administraţia poştală a Republicii Moldova întreţine relaţii de colaborare şi cu alte organisme internaţionale (Uniuni restrânse) la care este parte: Conferinţa Europeană de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT) şi Comunitatea Regională de Comunicaţii (CRC). Începând cu 1 ianuarie 1997, Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei" a devenit membru al Asociaţiei operatorilor de poştă din ţările europene (POSTEUROP).
 
Ministerul Dezvoltării Informaţionale, conform legii poştei, deţine dreptul exclusiv de emitere, punere şi retragere din circulaţie a mărcilor poştale. În baza recomandărilor Consiliului Filatelic, Ministerul  aprobă programe anuale ale emisiunilor de mărci poştale, stabilind structura şi tematica lor. La emiterea mărcilor şi efectelor poştale se ţine cont de necesităţile poştei (stabilirea tirajelor şi valorilor nominale), de interesul filatelic al clienţilor poştei, de evenimentele importante din ţară şi din lume etc.
 
În ziua primei aniversări de la proclamarea suveranităţii Republicii Moldova la 23 iunie 1991 la Chişinău a fost pusă în circulaţie prima serie de mărci poştale ale Republicii Moldova ce poartă atributele statului: Stema si Drapelul.
 
Subiectele emisiunilor de mărci poştale emise pînă în prezent includ evenimente de ordin naţional şi internaţional. Astfel, tematica acestor emisiuni constituie: festivaluri naţionale, costume tradiţionale din Moldova, remarcabile personalităţi ale culturii şi vieţii spirituale, opere de artă şi artizanat din tezaurul naţional, cetăţile Moldovei medievale, parcuri şi rezervaţii naţionale, specii din flora şi fauna Republicii Moldova, sport etc., precum si aşa subiecte majore: Republica Moldova - membru al ONU, Republica Moldova - membru al UPU, "125 de ani de la înfiinţarea U.P.U.", "50 de ani de la înfiinţarea Consiliului Europei", „Mihai Eminescu - 150 de ani de la naştere", „10 ani de la declararea independenţei Republicii Moldova" etc.