Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Comunicat

24 Mai 2019
 
Menționăm, că întreprinderea își execută obligațiile asumate de plată a prestațiilor sociale în strictă conformitate cu cadrul normativ în vigoare și contractele încheiate cu Casa Națională de Asigurări Sociale. Acestea sunt două la număr, cu diferite prestații sociale, modalități și termene de achitare și raportare.
 
Conform contractelor, se presupune că o persoană trebuie să se prezinte la oficiu poștal de atâtea ori, de câte drepturi sociale beneficiază, și „Poșta Moldovei” nu poate influența acest fapt. CNAS stabilește data de achitare a fiecărei prestații sociale și transferă pe conturile întreprinderii banii la dăți diferite.
 
Deci, potrivit contractelor încheiate, Î.S. „Poșta Moldovei” comportă obligația de achitare a drepturilor sociale la solicitarea acestora de către beneficiari, iar, urmare a nesolicitării, sumele neachitate sunt restituite la conturile CNAS.
 
Un impediment la primirea prestațiilor sociale de către beneficiari a fost identificat ca fiind NU refuzul Î.S. „Poșta Moldovei” de a achita, ci lipsa de informare a beneficiarilor despre dreptul lor la ajutor social.
 
În contextul celor expuse, menționăm, că reieșind din condițiile contractelor, precum și din cadrul normativ în vigoare, sarcina de informare a beneficiarilor despre dreptul la ajutor social nu a fost pusă pe seama Î.S. „Poșta Moldovei”, și nici nu a existat o astfel de solicitare.
 
Mai mult, pretendentul la dreptul social depune o cerere la structurile de asistență socială pentru a i se stabili acest drept. Structurile de asistență socială informează în scris beneficiarul despre stabilirea dreptului la ajutor social și modalitatea de primire, fapt confirmat de doamna Dumbraveanu în cadrul plenului Curții de Conturi.
 
Sarcina de informare a beneficiarilor nu aparține Î.S. „Poșta Moldovei”, ci structurilor de asistență socială, iar Î.S. „Poșta Moldovei”, la rândul său, nu a refuzat niciodată beneficiarii care au solicitat plata și și-a executat corespunzător obligațiile de achitare așa cum au fost solicitate de CNAS și reflectate în contract.
 
Totodată, atragem atenția la faptul că o dată la 45 zile lucrătorii sociali au obligația de a verifica cum au utilizat beneficiarii ajutorul acordat, ceea ce relevă că sunt în cunoștință de cauză care beneficiari au primit banii și de ce unii beneficiarii nu primesc banii.
 
Nu poate rămâne nemenționat faptul că CNAS utilizează un sistem informațional învechit și epuizat din punct de vedere tehnologic, care se limitează în continuare la schimbul de date în bază de fișiere (zeci de tipuri de plată cu zeci de fișiere pe fiecare tip de plată). Î.S „Poșta Moldovei” este gata să depună efort împreuna cu partenerii din cadrul CNAS pentru a soluționa această deficiență prin asistarea la procesul de modernizare al acestui sistem informațional.
 
Î.S. „Poșta Moldovei” își execută sarcina de achitare a drepturilor sociale conform solicitărilor beneficiarilor, așa cum prevăd contractele încheiate, în limita mijloacelor financiare transferate de CNAS și graficului stabilit și este deschisă în continuare la perfecționarea acestui sistem în așa mod, încât banii să ajungă la oameni.