Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Aviz

7 August 2019
Î.S. "Poșta Moldovei" informeză agenții economici că, în scopul dezvoltării și modernizării activității întreprinderii, periodic, se vor desfășura proceduri de achiziții de bunuri, servicii și lucrări în condiții de transparență sporită, cu asigurarea dreptului fiecărui potențial ofertant de a cunoaște despre achizițiile organizate și desfășurate de Î.S. ”Poșta Moldovei”, precum și de a participa cu oferte competitive la concursurile respective.
 
Astfel, Vă informăm că, conform procedurii stabilite, anunțurile privind desfășurarea achizițiilor organizate de întreprindere sunt publicate atât pe pagina web a ÎS ”Poșta Moldovei”, cât și pe platformele sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice (Mtender)”, care va cuprinde toate condițiile de participare la concurs.
 
Sunt îndemnați toți agenții economici să urmărească pagina web a întreprinderii și portalul de achiziții Mtender și să participe la licitațiile organizate de Î.S. ”Poșta Moldovei”.