Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Aviz

19 Februarie 2020
Î.S."Poșta Moldovei” este cel mai mare operator poștal din țară și unica întreprindere cu acoperire națională care întreține o rețea de 1250 de oficii și agenții poștale. În era dezvoltării tehnologiilor informaționale, a schimbării exigențelor consumatorilor, depunem eforturi considerabile pentru a întreține și a renova subdiviziunile întreprinderii.
 
Dotarea și modernizarea oficiilor, crearea condițiilor decente de muncă pentru colaboratorii noștri, dar și pentru clienții fideli, fac scopul unuia dintre proiectele întreprinderii, care poate fi materializat în funcție de resursele financiare actuale. Î.S."Poșta Moldovei” deține oficii poștale în proprietate, dar și în locațiune.
 
Oficiul poștal MD-4821, care deservește comunele Drăsliceni și Ratuș activează în clădirea acordată de către Primărie. Întrucât această clădire nu este în proprietatea Poștei Moldovei, este într-o stare deplorabilă - proprietate privată și, în aceste condiții, întreprinderea se confruntă cu multe dificultăți în realizarea unor investiții de renovare.
 
Modernizarea oficiilor și dotarea tehnico-materială a acestora reprezintă una dintre principalele priorități, regăsite în Planul de dezvoltare 2020, an în care sunt preconizate pentru reparații capitale și curente 52 de unități poștale, printre care și oficiul poștal MD-4821.
 
Dezvoltăm rețeaua poștală ca să fim cât mai aproape de oameni.