Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Servicii auxiliare

 
Tarifele pentru serviciile auxiliare sunt aprobate prin ordinele Î.S. ”Poșta Moldovei” nr. 293 din 01.12.2016; nr. 271 din 15.08.2017, nr. 272 din 17.08.2017; nr. 313 din 15.09.201, nr. 47 din 27.01.2017; nr. 404 din 28.11.2017, nr. 162 din 20.06.2018.
 
 
Nr
SERVICII
Tarife (Lei)
(inclusiv TVA)
1.
Păstrarea trimiterilor poştale înregistrate și a poștei de scrisori simple, ale căror dimensiuni nu permit depunerea lor în cutia poștală. Termen de păstrare două luni din momentul depunerii cererii:
 • pentru o cerere
 • pentru fiecare trimitere
La momentul depunerii cererii se încasează tariful pentru cerere și un avans în mărime de 100 lei. La finele perioadei de păstrare, suma avansului neutilizat se returnează clientului prin mandat poștal cu achitarea tarifelor în vigoare.
 • 100,00
 • 10,00
2.
Ambalarea trimiterilor poştale, inclusiv costul materialelor utilizate:
 • se percepe
 
note: nu se aplică la trimiterile internaționale; costul cutiilor pentru ambalarea trimiterilor se achită suplimentar conform preţurilor stabilite
 • 5,00
3.
Scrierea adresei pe trimiterea poştală, completarea formularului, imprimare, împlicuire, lipire (la solicitarea clientului):
3.1.
persoane fizice:
 
 • pentru scrierea manuală a unei adrese pe trimiterea poştală sau completarea unui formular
 • 2,00
3.2.
persoane juridice:
 
 • scriere manuală a adresei pe materialul informativ
 • imprimarea adresei pe plic
 • imprimarea adresei pe eticheta adezivă
 • împlicuire manuală
 • lipire abţibild cu adresă
 • 0,30
 • 0,65
 • 0,40
 • 0,30
 • 0,10
4.
Prestarea serviciilor la domiciliu
4.1.
Recepționarea și achitarea diverselor plăți la domiciliul clientului se încasează pentru o vizită:
 
 • în localitățile rurale
 • în localitățile urbane
 • în orașele Chișinău și Bălți
 • 5,00
 • 10,00
 • 30,00
4.2.
distribuirea la domiciliu a trimiterilor poștale, ale căror dimensiuni nu permit depunerea lor în cutia poștală.
conform tarifelor în vigoare pentru serviciul de curier rapid (fără TVA)
4.3.
distribuirea (achitarea) pensiilor și alocațiilor sociale de stat la domiciliu se va efectua gratis persoanelor în vârstă și persoanelor cu dizabilități care, din cauza stării de sănătate, nu le pot primi de sine stătător la oficiile poștale, în baza unei cereri scrise depuse de către beneficiar. Persoanele care nu întrunesc condițiile de distribuire gratuit la domiciliu a pensiilor și alocațiilor sociale de stat, urmează să-și ridice drepturile sociale nominalizate, personal, la oficiile poștale ale I.S.”Poșta Moldovei”.
 
5.
Prestarea serviciilor la sediul persoanelor juridice:
5.1.
Ridicarea* / livrarea trimiterilor poștale din categoria poștei de scrisori înregistrate și a celor simple ale căror dimensiuni nu permit depunerea lor în cutia poștală
 
*Ridicarea de la sediu se efectuează pentru trimiteri simple și înregistrate. 
Cantitatea maximă admisă pentru ridicare la o vizită 10 trimiteri.
 
 • abonament lunar
 • abonament pentru 3 luni
 • abonament pentru 6 luni
 • abonament pentru 12 luni
 • 90,00 (fără TVA)
 • 240,00 (fără TVA)
 • 420,00 (fără TVA)
 • 800,00 (fără TVA)
5.2.
Livrarea coletelor poștale
conform tarifelor în vigoare pentru serviciul de curier rapid (fără TVA)
6.
Tarif porto pentru trimiterile poștale nefrancate. Poșta de scrisori (se încasează de la destinatar)
2,50 + taxa de expediere (fără TVA)
7.
Readresarea corespondenței (pentru o cerere pentru o singură adresă):
7.1.
persoane fizice
 
 • pentru o cerere referitor la 1 trimitere
 • pentru o cerere pe o perioadă de pînă la 3 luni
 
 • 10,00 + tarif de expediere a trimiterii înregistrate (fără TVA)
 • 100,00
7.2.
persoane juridice:
 
 • pentru o lună
 • pentru o perioadă de 3 luni
 • 200,00
 • 600,00
8.
Readresarea edițiilor periodice prin abonare:
 • pentru o cerere
 • 20,00
9.
Confirmare în formă scrisă privind beneficierea de serviciile Î.S. ”Poșta Moldovei” (expedierea/ distribuirea/ achitarea trimiterilor poștale/ mandate/ plăți sociale /plăți servicii):
 • pentru o cerere
 • 50,00
10.
Eliberarea trimiterilor poştale nedistribuite - "Retur". La înmânarea trimiterii returnate, se percepe de la expeditor:
 • pachete mici interne înregistrate

 • Tarif de francare (fără TVA)

10.1.
colete interne
tarif pe greutate (fără TVA)
10.2.
colete internaționale
tariful indicat de administraţia poştală, care a returnat coletul (fără TVA)
11.
Prezentarea la organele vamale a trimiterilor poştale internaționale de intrare (se aplică pentru cele care se achită taxe vamale)
10,00
12.
Solicitare privind înapoierea, reexpedierea, retragerea, modificarea sau corectarea adresei trimiterii poştale înregistrate
12.1.
pentru trimiterile poștale interne la momentul depunerii cererii, se percepe pentru o cerere referitoare la 1 trimitere
10,00 + tarif de expediere a trimiterii înregistrate (fără TVA)
12.2.
pentru trimiterile poștale internaționale (valabil pentru țările, care acceptă aceste servicii)
 
 • pentru o cerere referitoare la 1 trimitere
 • în cazul aplicării taxelor de către administrațiile poștale, la momentul primirii trimiterii poștale înapoiate/reexpediate/retrase, se percep
 
 • 30,00 lei
 • taxe indicate de către administrațiile poștale (fără TVA)
13.
Abonament la căsuţa poştală, pentru o căsuţă
13.1.
persoane fizice
 
 • pentru o lună
 • pentru un an
 • 50,00
 • 500,00
13.2.
persoane juridice
 
 • pentru o lună
 • pentru un an
 • 100,00
 • 800,00
14.
Servicii de instalare/ reparație cutii poștaleInstalarea ușiței cu lacăt
 • tinichegia ușiței
 • instalarea lacătului (lacătul proprietarului)
 • instalarea lacătului (lacătul proprietarului)
 • instalarea lacătului (lacătul instalatorului)
 • instalarea pe perete a unei cutii poștale/ bloc de cutii poștale
 • 140,00
 • 80,00
 • 60,00
 • 90,00
 • 60,00
15.
Serviciul POSTFAX intern (trimiteri POSTFAX adresate unor destinatari din Republica Moldova)
 • transmiterea mesajului facsimil la faxul oficiului poştal
 • transmiterea mesajului facsimil la faxul clientului
 • 4,00 (p/u o foaie format A4)
 • 3,00 (p/u o foaie format A4)
16.
Servicii auxiliare POSTFAX intern şi internaţional
16.1
recepţionarea mesajului facsimil primit, inclusiv informarea prin telefon 
 • 3,00 (p/u o foaie format A4)
16.2
avizare telefonică a destinatarului (la solicitarea clientului; se percepe suplimentar la tariful p. 16.1)
 • la post fix
 • la post mobil
 • 1,00
 • 3,00
16.3
distribuirea mesajului facsimil pe teritoriul Republicii Moldova, la adresa poştală a destinatarului (la solicitarea clientului)
suplimentar la tariful p. 16.1 se percepe tariful poştal de expediere a scrisorilor pe teritoriul RM
16.4
distribuirea mesajului facsimil în afara hotarelor Republicii Moldova, la adresa poştală a destinatarului (la solicitarea clientului)
suplimentar la tariful p. 16.1 se percepe tariful poştal, în dependenţă de modul de distribuire indicat în acordul cu ţara de destinaţie
16.5
confirmare poştală de primire a mesajului facsimil pe teritoriul Republicii Moldova (la solicitarea expeditorului)
suplimentar la tariful p. 1 se percepe tariful poştal de confirmare poştală