Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Obiecte interzise și admise condiționat spre expediere

 

I. Obiecte neadmise spre expediere.
 
Trimiterile care nu îndeplinesc condiţiile cerute prin Convenţia Poștală şi regulamente specializate nu sunt admise spre expediere. De asemenea, nu sunt admise trimiterile expediate în vederea unui act fraudulos sau cu intenţia de neplată integrală a sumelor datorate.
 
 
1. Introducerea obiectelor menţionate mai jos este interzisă în toate categoriile de trimiteri:
 
 • stupefiante şi substanţe psihotrope, astfel cum sunt definite de către Organul Internaţional de Control al Stupefiantelor (OICS), sau alte droguri ilicite interzise în ţara de destinaţie;
 • bateriil de litiu atât separate, cât şi încorporate în echipamente (laptop-uri, telefoane mobile, mp3 playere, aparate GPS, camere foto/video, jucării, ceasuri etc.);
 • obiectele obscene sau imorale;
 • produse contrafăcute şi piratate;
 • alte obiecte de import sau circulaţie care sunt interzise în ţara de destinaţie;
 • alte obiecte care, prin natură sau ambalaj pot prezenta pericol pentru agenţi sau marele public, pot păta sau deteriora celelalte trimiteri, echipamentul poştal sau bunurile care aparţin terţilor;
 • documentele ce au caracter de corespondenţă actuală şi personală schimbate între persoane altele decât expeditorul şi destinatarul sau persoanele care locuiesc cu aceştia;
 • materiale explozibile, inflamabile sau alte mărfuri periculoase precum şi materiale radioactive sunt interzise în toate categoriile de trimiteri;
 • echipamente militare inerte (inclusiv grenade, obuze inerte si alte articole analogice) sunt interzise în toate categoriile de trimiteri;
 • animale vii.

2. În mod excepţional, următoarele mărfuri periculoase sunt admise:
 
 • materialele radioactive expediate în trimiterile poştei de scrisori şi colete poştale;
 • substanţele infecţioase expediate în trimiterile poştei de scrisori şi în colete poştale;
 • albinele, lipitorile şi viermii de mătase;
 • paraziţii şi distrugătorii de insecte nocive destinaţi controlului acestor insecte şi schimbului între instituţiile oficial recunoscute;
 • muştele din familia drosophilidae utilizate pentru cercetarea biomedicală şi schimbate între instituţii recunoscute oficial;
 • animalele vi,i al căror transport prin poştă este autorizat prin regulamentele poştale ale ţărilor interesate.

II. Obiecte importate sau în tranzit și condiţii de admitere/neadmitere spre expediere, prevăzute de legislația Republicii Moldova.
 
1. Animale, produse animaliere şi de origine animală:
 
 • pot fi obţinute informaţii suplimentare în acest domeniu de la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei (Chișinău, bd Ştefan cel Mare, 162).

2. Albine, miere, ceară şi produse agricole:
 
 • importul albinelor poate fi acceptat pe baza prezentării unui certificat veterinar eliberat de către autoritatea competentă a ţării de origine;
 • mierea naturală importată este supusă unui control sanitar efectuat de către un inspector veterinar într-un birou de vamă autorizat. In mod excepţional, trimiterea care conţine miere naturală este scutită de orice formalitate de natură sanitară, în cazul în care este îndrumată prin colet poştal cu o greutate mai mică de 2 kg şi care nu prezintă caracter comercial;
 • lipitorile trebuie să fie închise în recipienţi conform reglementărilor.

3. Produsele animaliere şi de origine animală destinate consumului uman sau creşterii animalelor:

 
A. Importul acestor produse este condiţionat de respectarea regulamentului sanitar în vigoare:
 
 • controlul sanitar efectuat de către un inspector veterinar într-un birou vamal autorizat este urmat de eliberarea unui permis sanitar,
 • prezentarea unui certificat veterinar şi un certificat de calitate eliberate de către autorităţile competente din ţara de origine;

B. Aceleaşi produse, în cazul în care sunt în tranzit la frontieră, sunt scutite de toate formalităţile controlului sanitar prevăzute în paragraful A.
 
 
4. Vegetale şi produse vegetale:
 
 • în cazul importului lor aceste produse trebuie să fie examinate de către un agent însărcinat cu protecţia plantelor şi să fie însoţite de către un certificat fitosanitar eliberat în ţara de origine;
 • dispoziţiile particulare referitoare la lupta contra introducerii unor boli şi paraziţi (de exemplu: Erwinia amylovara, Troquoderma granatium EV, Ceratitis Capitala Wied ) au ca efect anumite interdicţii de import a produselor provenind din orice ţară sau pentru anumite tări, prin instaurarea de măsuri mai restrictive;
 • importul de ierbare este interzis.​

 

 5. Produse antiparazitare pentru uzul agricol:
 
 • importul acestor produse este acceptat numai dacă sunt destinate cercetării şi schimburilor intre instituţiile de cercetare ştiintifice. Prezentarea certificatelor este necesară.

 

6. Băuturi, lichide alcoolice:
 
 • este acceptat importul pîna la 2 l vin/colet şi pîna la 1 litru de băuturi spirtoase/colet.

 

 7. Tutun:
 
 • este acceptat, pentru particulari importul pana la 200 buc. ţigarete sau ţigări /colet, fară plata taxelor vamale.

 8. Uleiuri minerale:
 
 • nu există informaţii.

 

9. Stupefiante:
 
 • importul stupefiantelor, preparatelor farmaceutice care conţin stupefiante este supus prezentării unei autorizaţii eliberate de către Departamentul farmaceutic (277028 CHISINAU, Strada Hincesti1, Rep.Moldova, Fax: (+37322)73 87 81).

 

10. Produse farmaceutice:
 
 • medicamente şi alte produse folosite în terapeutică medicală. Importul de medicamente şi alte produse folosite în terapeutica medicală se face pe baza prezentării unei autorizaţii acordate fie de către Ministerul sănătăţii (Departamentul farmaceutic şi de echipament medical: 277028 Chisinau, strada Hincesti 1, Rep.Moldova), fie de către Ministerul agriculturii şi alimentaţiei (Serviciul veterinar:277012 Chisinau, bd Stefan cel Mare 162);
 • contraceptivele, altele decît cele sub formă de medicamente şi prezervativele nu pot fi importate decît de către intreprinderile sau companiile care au un acord cu Ministerul Sănătăţii;
 • contraceptivele care sunt considerate medicamente sunt condiţionate de respectarea reglementării referitoare la medicamente (vezi paragraful de mai sus). 

 

11. Perle fine sau de cultură, pietre şi metale preţioase, lucrări din aceste materiale, bijuterie de fantezie:
 
 • toate aceste obiecte sunt acceptate la import (în colete poştale cu valoare declarată) cu condiţia ca ele să fie corect menţionate în declaraţia vamală.

 

12. Material de război:
 
 • importul materialului de război, pudrelor şi explozibililor este acceptat pe baza prezentării unei autorizaţii a Ministerului de Interne;
 • armele de vanătoare şi armele pentru sport fac obiectul unei autorizaţii a Ministerului de Interne;
 • alte arme fac obiectul unei autorizaţii a Ministerului Apărării.
 
 
OBIECTE INTERZISE ȘI ADMISE CONDIȚIONAT SPRE EXPEDIERE ÎN ȚĂRILE LUMII (informația se actualizează)
 AC   Ascension (GB)  DE   Germania  KR   Coreea de Sud  PT   Portugalia
 AE   Em. Arabe Unite  DJ   Djibouti  KW   Kuweit  PY   Paraguai
 AF   Afganistan  DK   Danemarca  KZ   Kazahstan  RO   Romania
 AI   Anguilla (GB)  DM   Dominica  LA   Laos  RS   Serbia
 AG  Antigua și Barbuda  DO   R. Dominicană  LB   Liban  RU   Rusia
 AL   Albania  DZ   Algeria  LC   Sfânta Lucia  RW   Ruanda
 AM   Armenia  EC   Ecuador  LI   Liechtenstein  SA   Arabia Saudită
 AN   Antilele Olandeze  EE   Estonia  LK   Sri Lanca  QA   Qatar
 AO   Angola  EG   Egipt  LR   Liberia  SC   Seychelles
 AR   Argentina  ER   Eritreea  LS   Lesoto  SD   Sudan
 AT   Austria  ES   Spania  LT    Lituania  SE   Suedia
 AU   Australia  ET   Etiopia  LU   Luxemburg  SG   Singapore
 AW   Aruba (NL)  FI   Finlanda  LV   Letonia  SH   Sfânta Elena
 AZ   Azerbaidjan  FJ  Fiji  LY   Libia  SK   Slovacia
 BA   Bosnia și Herțegovina  FK   Ins. Falkland  MA   Maroc  SL   Sierra Leone
 BB   Barbados  FR   Franța  MD   Moldova  SM   San Marino
 BD   Bangladeș  GA   Gabon  ME   Muntenegru  SN   Senegal
 BE   Belgia  GB   Regatul Unit  MC   Monaco  SO   Somalia
 BF   Burkina Faso  GD   Grenada  MG   Madagascar  SI   Slovenia
 BG   Bulgaria  GE   Georgia  MK   Macedonia  SR   Surinam
 BH   Regatul Bahrein  GH   Ghana  ML   Mali  SS   Sudanul de Sud
 BI    Burundi  GI    Gibraltar (GB)  MM   Myanmar  SV   El Salvador
 BJ   Benin  GM   Gambia  MN   Mongolia  SY   Siria
 BM   Insulele Bermude  GN   Guineea  MO   Macao  SZ   Swaziland
 BN   Brunei  GW   Guineea-Bissau  MR   Mauritania  TG   Togo
 BO   Bolivia  GR   Grecia  MT   Malta  TH   Tailanda
 BR   Brazilia  GT   Guatemala  MU   Maurițius  TJ   Tadjikistan
 BS   Bahamas  GY   Guiana  MV   Maldive  TM   Turkmenistan
 BT   Bhutan  HK   Hong Kong   MV   Malawi  TN   Tunisia
 BW   Bostwana  HN   Honduras  MX   Mexic  TO   Tonga
 BY   Belarus  HR   Croația  MY   Malaezia  TR   Turcia
 BZ   Belize  HT   Haiti  MZ   Mozambic  TT   Trinidad-Tobago
 CA   Canada  HU   Ungaria  NA   Namibia  TZ   Tanzania
 CD   Rep. Dem. Congo  ID    Indonezia  NR   Nauru  UA  Ucraina
 CF   Rep. Centrafricană  IE   Irlanda  NE   Niger  UG   Uganda
 CG   Republica Congo  IL   Israel  NG   Nigeria  US   SUA
 CH   Elveția  IN   India  NI   Nicaragua  UY   Uruguay
 CI   Coasta de Fildeș  IQ   Irak  NL   Olanda  UZ   Uzbekistan
 CK   Insulele Cook  IR   Iran  NO   Norvegia  VA   Vatican
 CL   Chile  IS   Islanda  NP   Nepal  VC   Sf. Vicent/Grenadine
 CM   Camerun  IT   Italia  NZ   Noua Zelandă  VE   Venezuela
 CN   China  JM   Jamaica  OM   Oman  VN   Vietnam
 CO   Columbia  JO   Iordania  PA   Panama  VU   Vanuatu
 CR   Costa Rica  JP   Japonia  PE   Peru  WS   Samoa
 CU   Cuba  KE   Kenya  PF   Polinezia Fr.  YE   Yemen
 CV   Capul Verde  KG   Kârgâzstan  PG   Papua N. Guinee  ZA    Africa de Sud
 CW   Curacao  KH   Cambodjia  PH   Filipine  ZM   Zambia
 CY   Cipru  KM   Comore  PK   Pakistan  ZW   Zimbabwe
 CZ   Cehia  KN   Sf. Krist și Nevs  PL   Polonia