Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Plata pensiilor și indemnizațiilor

În baza contractului încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale şi conform actelor normative în vigoare Î.S.”Poşta Moldovei” efectuează:
 
  • Plata pensiilor;
  • Plata indemnizaţiilor de invaliditate;
  • Plata alocaţiilor sociale de stat;
  • Plata plaţilor periodice capitalizate;
  • Plata ajutorului în caz de deces.
 
Plaţile pensiilor, indemnizațiilor de invaliditate, alocațiilor sociale de stat, periodice capitalizate și a ajutorului în caz de deces  se efectuează  în baza dispozițiilor editate în ordinea stabilită centralizat de Casa Națională de Asigurări Sociale şi sînt eliberate fiecarui beneficiar pe un termen de cel mult 1 an sau prin mandate poștale.
 
Plata pensiilor, indemnizațiilor de invaliditate, alocațiilor sociale de stat, plăților periodice capitalizate în oficiile poștale se efectuează de la data de 01 pînă la 28 a lunii de gestiune în corespundere cu contractul încheiat între Casa Națională de Asigurări Sociale și Î.S.”Poșta Moldovei”. Dacă data de efectuare a plăţilor revine în zilele de odihnă sau de sărbători stabilite prin lege, acestea se efectuează înainte de termen, dar în limitele lunii curente și nu mai devreme decît cu cinci zile înainte de începerea procedurii de plată, stabilite prin grafic.
 
Achitarea pensiilor și alocațiilor se efectuează lunar, în numerar, pentru luna în curs în oficiile poștale și la domiciliul persoanelor în vîrstă și a persoanelor cu dizabilități, care din cauza sănătății  nu le pot primi de sine stătător la oficiile poștale.
 
Plata pensiilor, indemnizațiilor de invaliditate, alocațiilor sociale de stat, plăților periodice capitalizate se efectuează la prezentarea obligatorie de către beneficiar a buletinului de indentitate și legitimației de pensionar. Excepție se face numai pentru beneficiarii de pensii care își stabilec domiciliul în străinătate și cărora pensia stabilită se achită pentru 6 luni anticipat, plata acesteia se efectuiază în baza pașaportului străin.
 
Plata pensiei stabilite, dar neîncasată de beneficiar timp de 6 luni se suspendă. Plata pensiei se reia din luna în care beneficiarul a depus  o cerere și actele ce confirmă dreptul său la plata pensiei, acesta fiind achitată retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării, dar nu mai devreme de data suspendării.
 
Plata pensiilor indemnizațiilor de invaliditate, alocațiilor sociale de stat, plăților periodice capitalizate se plătește personal beneficiarului, mandatarului acestuia, tutorelui sau curatorului, la prezentarea actelor ce confirmă identitatea lor.
 
Pensia se plătește mandatarului numai la prezentarea actului ce confirmă identitatea sa și a procurii, autentificate conform legislației în vigoare, al cărei termen de valabilitate nu poate fi mai mare  de 6 luni consecutive.(art. 34 al Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat).
 
Pentru informaţii suplimentare apelaţi Direcția operațiuni poștale a Î.S.”Poșta Moldova” la telefonul 022 251 299 sau centrele de poştă republicane
 
Program de lucru:
luni-vineri de la 08.00 pîna la 17.00;
pauză de prînz între 12.00 și 13.00;
zile de odihnă: sâmbătă, duminică.