Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

CONTACT


       
IMPORTANT
 
În cazul în care aveți nevoie de mai multă informație, contactați expeditorul.
 
Expeditorul transferului bănesc este responsabil de informarea destinatarului.
 
Nu comunicați datele transferului bănesc persoanelor terțe.
 
Numărul de control al transferului bănesc este informație confidențială, care trebuie să fie cunoscută doar de către expeditor și beneficiar.
 
ÎS "Poșta Moldovei" efectuează operațiuni de expediere și achitare a transferurilor bănești prin intermediul sistemei internaționale de transferuri bănești CONTACT.
 
CONTACT este un sistem de transferuri bănești rapide destinat persoanelor fizice. Efectuarea transferurilor nu necesită deschiderea unui cont bancar. Sistemul oferă posibilitatea efectuării transferurilor în peste 90 de țări ale lumii.
 
Expedierea transferurilor băneşti prin intermediul sistemului CONTACT poate fi efectuată la orice oficiu poștal al Î.S.”Poşta Moldovei” în dolari SUA, EUR sau în valută naţională (MDL) la cursul de vînzare stabilit de banca comercială agreată de Î.S. “Poşta Moldovei”, la data expedierii transferului.
 
Achitarea transferurilor băneşti prin intermediul sistemului CONTACT poate fi efectuată la orice oficiu poştal al Î.S.”Poşta Moldovei” în valută naţională (MDL) la cursul de cumpărare stabilit de banca comercială agreată de Î.S.”Poşta Moldovei”, la data achitării transferului.
 
Comisionul pentru efectuarea transferului variază în funcție de suma transferului și țara în care aceasta urmează a fi eliberată și se achită în momentul efectuării transferului. Alte comisioane de la beneficiarul plății nu se rețin.
 
Transferurile sînt disponibile pentru destinatar în decurs de 2 minute după expediere. Sistemul include serviciul gratuit de transmitere a mesajului SMS pentru informarea clienţilor despre starea transferului.
 
 
OPERAȚIUNI

 
 
 
 
Cum pot efectua un transfer de bani prin CONTACT?
 
 1. Prezentați-vă la oficiul poștal al Î.S.”Poșta Moldovei”.
 2. Prezentați operatorului actul de identitate valabil.
 3. Comunicaţi operatorului:
 • numele şi prenumele beneficiarului;
 • țara și localitatea în care se află;
 • suma şi valuta transferului;
 • scopul expedierii banilor.
 1. Prezentați operatorului documentele justificative în cazul în care suma transferului bănesc depășește 10.000 EUR sau echivalentul acesteia (conform prevederilor legislației valutare a Republicii Moldova).
 2. Achitați suma transferului și a comisionului conform tarifelor sistemului CONTACT.
 3. Primiți de la operator formularul cu numărul de control al transferului bănesc.
 4. Contactați destinatarul și comunicați-i datele transferului pe care urmează sa-l primească:
 • numărul de control al transferului bănesc;
 • țara și localitatea de unde au fost expediați banii;
 • numele și prenumele Dvs (în calitate de expeditor);
 • suma și valuta transferului.
 
 
 
Cum pot primi un transfer de bani prin CONTACT?
 
 1. Prezentați-vă la oficiul poștal al Î.S.”Poșta Moldovei”.
 2. Prezentați operatorului actul de identitate valabil (buletin de identitate, paşaport, permis temporar eliberat de organele competente, în caz de pierdere a buletinului - confirmarea faptului de dispariţie a documentului sau a faptului că documentul este în curs de prelungire).
 3. Comunicaţi operatorului datele transferului bănesc pe care urmează să-l primiți:
 • numărul de control al transferului bănesc;
 • țara și localitatea de unde v-au fost expediați banii;
 • numele, prenumele și patronimicul expeditorului (în cazul dacă au fost indicate în formularul de transfer);
 • suma și valuta transferului.
 1. Semnați formularul privind achitarea transferului, ridicați numerarul de la ghișeul oficiului poștal și chitanța aferentă achitării.

  
 
RETURNAREA BANILOR

 
 
Transferurile neridicate în decurs de 180 zile se returnează expeditorului.
 
Condiții de returnare.
 
Mijloacele băneşti expediate prin sistemul CONTACT pot fi returnate la solicitarea expeditorului numai în cazul în care acestea nu au fost achitate destinatarului. Pentru returnarea banilor expeditorul trebuie să prezinte la oficiul poştal care a executat operațiunea următoarele documente:
 
 • act de identitate valabil;
 • documentele care atestă efectuarea transferului;
 • cererea scrisă cu indicarea datelor transferului și a motivului de returnare.
Returnarea transferului bănesc se efectuează după primirea confirmării respective de la Centrul operațional al sistemului CONTACT. La returnarea transferului bănesc în baza cererii înaintate, expeditorului i se rambursează suma transferului fără comisionul achitat.
 
 
MODIFICAREA DATELOR

 
 
Condiții de modificare a datelor transferului bănesc.
 
Datele aferente transferului bănesc pot fi modificate la solicitarea expeditorului, cu condiţia că acesta nu a fost achitat destinatarului. Pentru modificarea datelor expeditorul trebuie să prezinte la oficiul poştal care a executat operațiunea următoarele documente:
 
 • act de identitate valabil;
 • documentele care atestă efectuarea transferului bănesc;
 • cererea scrisă cu indicarea datelor transferului spre modificare.
Modificarea datelor transferului bănesc se efectuează după primirea confirmării respective de la Centrul operațional al sistemului CONTACT.
 
Datele transferului bănesc care pot fi modificate sînt:
 
 • numele, prenumele, patronimicul destinatarului;
 • numele, prenumele, patronimicul expeditorului;
 • țara de destinaţie a transferului.
 
Pentru modificarea datelor transferului bănesc, comision suplimentar nu se percepe.
 
 
TARIFE LA EXPEDIEREA TRANSFERURILOR BĂNEȘTI "CONTACT"

 
 
 
 1. Limitele sumelor transferate:

 

 1. La expedierea transferurilor în ţările vecine*: maximum 20 000 USD/EUR;
 2. La expedierea transferurilor în alte ţări**: suma transferului deviază în dependenţă de ţară. Informaţia dată este amplasată pe site-ul: www.contact-sys.com/tariffs
                                         
 1. Mărimi comisioane:
 
 1. La efectuarea transferurilor bănești în USD/ EUR în ţările vecine (cu excepţia unor participanţi din Azerbaidjan, Armenia, Uzbekistan, Letonia, Lituania, Ukraina, Estonia):
 • 1 % din suma transferului, dacă suma transferului este mai mică de 4 000 USD/ 3 000 EUR;
 • 40 USD, dacă suma transferului este 4 000,01 - 20 000 USD;
 • 30 EUR, dacă suma transferului este 3 000,01 - 20 000 EUR.
 
 1. La efectuarea transferurilor băneşti în valută străină în Azerbaidjan şi Uzbekistan:
 • 1,2% din suma transferului bănesc pînă la 20 000USD/ EUR.

 

 1. La efectuarea transferurilor băneşti în valută străină în Ucraina:
 • 1,4% din suma transferului bănesc (suma maximală a transferului este de 5 000 USD/ 5 000 EUR).

 

 1. La efectuarea transferurilor băneşti în valută străină în Armenia:
 • 1% din suma transferului, dacă suma transferului este mai mică sau egală cu 2 500 USD/ EUR;
 • 25 USD/EUR, dacă suma transferului este mai mare de 2 500 USD/ EUR.
 
La efectuarea transferurilor băneşti în valută străină în Armenia - achitarea la domiciliu: 2% din suma transferului.
Suma-limită a unui transfer este de 10 000 USD/EUR.
 
 1. La efectuarea transferurilor băneşti în valută străină în Letonia:
 • 2% din suma transferului pînă la 2 000 USD;
 • 7 EUR, dacă suma transferului în EUR este pînă la 350 EUR;
 • 2% din suma transferului, dacă suma transferului în EUR este 350,01 - 2000 EUR;
 • 40 USD, dacă suma transferului în USD este mai mare de 2 000 USD;
 • 40 EUR, dacă suma transferului în EUR este mai mare de 2000 EUR.
 
 1. La efectuarea transferurilor băneşti în EUR în Lituania prin Poşta Lituaniei (suma unui transfer nu depăşeşte 1500 EUR):
 • 1,5% din suma transferului + 4,5 EUR.
 
 1. La efectuarea transferurilor băneşti în USD/ EUR în Estonia:
 • 1,5 % din suma transferului, dacă suma transferului este mai mică sau egală cu 4950 USD/ EUR;
 • 75 USD/ EUR, dacă suma transferului este mai mare de 4 950,01 USD/ EUR.

 

 1. La efectuarea transferurilor băneşti în USD/ EUR în alte ţări mărimea comisionului achitat de expeditor la expedierea transferului poate varia în dependenţă de direcţie. Informaţia dată este amplasată pe site-ul: www.contact-sys.com/tariffs
 
* Ţări vecine: Abhazia, Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Letonia, Lituania, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Osetia de Sud.
** Alte ţări: toate ţările, cu excepţia Rusiei şi a ţărilor vecine.
 
Mai multe informații aflați pe site-ul www.contact-sys.com.