Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

WESTERN UNION


       
IMPORTANT
 
În cazul în care aveți nevoie de mai multă informație, contactați expeditorul.
 
Expeditorul transferului bănesc este responsabil de informarea destinatarului.
 
Nu comunicați datele transferului bănesc persoanelor terțe.
 
Numărul de control al transferului bănesc este informație confidențială, care trebuie să fie cunoscută doar de către expeditor și beneficiar.
 
ÎS "Poșta Moldovei" efectuează operațiuni de expediere și achitare a transferurilor bănești prin intermediul sistemului internațional de transferuri bănești WESTERN UNION.
 
WESTERN UNION este un sistem de transferuri bănești rapide destinat persoanelor fizice. Efectuarea transferurilor nu necesită deschiderea unui cont bancar. Serviciul este prestat în peste 200 de ţări ale lumii.
 
Expedierea/ achitarea transferurilor băneşti prin intermediul sistemului WESTERN UNION pot fi efectuate la orice oficiu poștal al Î.S.”Poşta Moldovei” în dolari SUA, EUR sau în valută naţională (MDL). Expedierea/ achitarea transferurilor în valută natională (MDL) se efectuează la cursul de convertire stabilit de compania WESTERN UNION la data expedierii/ achitării transferului. Clientul este informat despre acest curs în procesul de efectuare a expedierii/ achitării transferului, până a fi finalizată operaţiunea.
 
Fecare transfer este protejat de un sistem de siguranță și poate fi verificat printr-un număr de control, astfel asigurîndu-se procedura de înmînare a banilor în exclusivitate beneficiarului.
 
Comisionul pentru efectuarea transferului variază în funcție de sumă și țara în care acesta urmează a fi eliberat și se achită de către expeditor în momentul efectuării transferului.
 
Transferurile sînt disponibile pentru destinatar în decurs de 10 minute după expediere.
 
Concomitent, expeditorul poate trimite și un mesaj scris constituit din 10 cuvinte.
 
 
 
OPERAȚIUNI

 
 
 
 
Cum pot efectua un transfer de bani prin 
WESTERN UNION?
 
 1. Prezentați-vă la oficiul poștal al Î.S.”Poșta Moldovei”.
 2. Prezentați operatorului actul de identitate valabil.
 3. Comunicaţi operatorului:
 • numele şi prenumele beneficiarului;
 • țara și localitatea în care se află;
 • suma şi valuta transferului;
 • scopul expedierii banilor.
 1. Prezentați operatorului documentele justificative în cazul în care suma transferului bănesc depășește 10.000 EUR sau echivalentul acesteia (conform prevederilor legislației valutare a Republicii Moldova).
 2. Achitați suma transferului și a comisionului conform tarifelor sistemului WESTERN UNION.
 3. Primiți de la operator formularul cu numărul de control al transferului bănesc.
 4. Contactați destinatarul și comunicați-i datele transferului pe care urmează sa-l primească:
 • numărul de control al transferului bănesc;
 • țara și localitatea de unde au fost expediați banii;
 • numele și prenumele Dvs (în calitate de expeditor);
 • suma și valuta transferului.
 
 
 
Cum pot primi un transfer de bani prin 
WESTERN UNION?
 
 1. Prezentați-vă la oficiul poștal al Î.S.”Poșta Moldovei”.
 2. Prezentați operatorului actul de identitate valabil (buletin de identitate, paşaport, permis temporar eliberat de organele competente, în caz de pierdere a buletinului - confirmarea faptului de dispariţie a documentului sau a faptului că documentul este în curs de prelungire).
 3. Comunicaţi operatorului datele transferului bănesc pe care urmează să-l primiți:
 • numărul de control al transferului bănesc;
 • țara și localitatea de unde v-au fost expediați banii;
 • numele, prenumele și patronimicul expeditorului (în cazul dacă au fost indicate în formularul de transfer);
 • suma și valuta transferului.
 1. Semnați formularul privind achitarea transferului, ridicați numerarul de la ghișeul oficiului poștal și chitanța aferentă achitării.

  
 
RETURNAREA BANILOR

 
 
Transferurile neridicate în decurs de 180 zile se returnează expeditorului.
 
Condiții de returnare.
 
Mijloacele băneşti expediate prin sistemul WESTERN UNION pot fi returnate la solicitarea expeditorului numai în cazul în care acestea nu au fost achitate destinatarului. Pentru returnarea banilor expeditorul  trebuie să prezinte la oficiul poştal care a executat operațiunea următoarele documente:
 
 • act de identitate valabil;
 • documentele care atestă efectuarea transferului;
 • cererea scrisă cu indicarea datelor transferului și a motivului de returnare.
Returnarea transferului bănesc se efectuează după primirea confirmării respective de la Centrul operațional al sistemului WESTERN UNION. În baza cererii înaintate, expeditorului i se rambursează suma transferului fără comisionul achitat.
 
 
MODIFICAREA DATELOR

 
 
Condiții de modificare a datelor transferului bănesc.
 
Datele aferente transferului bănesc pot fi modificate la solicitarea expeditorului, cu condiţia că acesta nu a fost achitat destinatarului. Pentru modificarea datelor expeditorul trebuie să prezinte la oficiul poştal care a executat operațiunea următoarele documente:
 
 • act de identitate valabil;
 • documentele care atestă efectuarea transferului bănesc;
 • cererea scrisă cu indicarea datelor transferului spre modificare.
Modificarea datelor transferului bănesc se efectuează după primirea confirmării respective de la Centrul operațional al sistemului WESTERN UNION.
 
Datele transferului bănesc care pot fi modificate sînt:
 
 • numele, prenumele, patronimicul destinatarului;
 • numele, prenumele, patronimicul expeditorului;
 • țara de destinaţie a transferului.
 
Pentru modificarea datelor transferului bănesc, comision suplimentar nu se percepe.
 
TARIFE PENTRU EXPEDIEREA SUMELOR BĂNEȘTI PRIN SISTEMUL WESTERN UNION

 
 
 
 
 
 
 
 
Mai multe informații aflați pe site-ul www.wu.com.