Au fost aprobate tarifele pentru serviciile poștale din sfera Serviciului Poștal Universal(SPU)

Știre

15 Martie 2024

La data de 11 martie curent, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) au fost aprobate tarifele pentru serviciile poștale din sfera Serviciului Poștal Universal (SPU) furnizate de Întreprinderea de Stat ”Poșta Moldovei”.
Tarifele pentru serviciile din sfera SPU care cuprind trimiteri poștale interne și trimiteri poștale internaționale au fost calculate conform Metodologiei de stabilire a tarifelor, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 25/2016.
La baza elaborării acestor tarife au stat datele financiar-contabile din anul 2022 colectate în baza evidenței contabile separate pe serviciile date, auditate de o companie de audit externă. Analiza minuțioasă a rapoartelor privind costurile, veniturile și capitalul angajat pentru anul 2022 au arătat că veniturile obținute de Î.S. ”Poșta Moldovei” nu acoperă cheltuielile înregistrate pentru prestarea serviciilor din sfera SPU, ceea ce impune modificarea tarifelor pentru asigurarea continuității prestării Serviciilor Poștale Universale.
Poșta Moldovei este desemnată, în temeiul Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016, drept furnizor de Serviciu Poștal Universal, fiind parte a rețelei de Servicii Poștale Universale Internaționale.
Noile tarife se vor aplica din data de 15 aprilie 2024 .

Au fost aprobate tarifele pentru serviciile poștale din sfera Serviciului Poștal Universal(SPU)

Știre

15 Martie 2024

La data de 11 martie curent, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) au fost aprobate tarifele pentru serviciile poștale din sfera Serviciului Poștal Universal (SPU) furnizate de Întreprinderea de Stat ”Poșta Moldovei”.
Tarifele pentru serviciile din sfera SPU care cuprind trimiteri poștale interne și trimiteri poștale internaționale au fost calculate conform Metodologiei de stabilire a tarifelor, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 25/2016.
La baza elaborării acestor tarife au stat datele financiar-contabile din anul 2022 colectate în baza evidenței contabile separate pe serviciile date, auditate de o companie de audit externă. Analiza minuțioasă a rapoartelor privind costurile, veniturile și capitalul angajat pentru anul 2022 au arătat că veniturile obținute de Î.S. ”Poșta Moldovei” nu acoperă cheltuielile înregistrate pentru prestarea serviciilor din sfera SPU, ceea ce impune modificarea tarifelor pentru asigurarea continuității prestării Serviciilor Poștale Universale.
Poșta Moldovei este desemnată, în temeiul Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016, drept furnizor de Serviciu Poștal Universal, fiind parte a rețelei de Servicii Poștale Universale Internaționale.
Noile tarife se vor aplica din data de 15 aprilie 2024 .