Comunicat

Știre

28 Februarie 2024

Urmare a unor informații apărute în mass-media cu privire la punerea scrisorilor în circuitul poștal de către PAS, venim cu următoarele precizări.
Potrivit prevederilor articolului 25 al Legii nr. 36/2016, Î.S. “Poșta Moldovei” este desemnată furnizor de servicii poștale universale pe teritoriul Republicii Moldova.
La subiect, Î.S.”Poșta Moldovei” prestează servicii de recepționare, prelucrare, transportare și distribuire a trimiterilor poștale, mai bine de 30 de ani, contra plată, conform tarifelor în vigoare, care sunt publicate pe pagina web oficială a întreprinderii. În cazul discutat, confirmăm că plata a fost efectuată de către beneficiar în avans.
Trimiterile au fost prezentate închise în plic. Respectarea secretului scrisorilor şi altor trimiteri poştale este garantată de Constituţie, Legea comunicaţiilor poștale nr. 36/2016 şi Regulile privind prestarea seviciilor poștale aprobate prin HG nr. 1457/2016.
De serviciile noastre poștale și financiare poate beneficia orice organizație, agent economic și persoană fizică.
Vă îndemnăm să apelați cu încredere la serviciile prestate de Î.S. “Poșta Moldovei”, astfel contribuiți la dezvoltarea acesteia.

Comunicat

Știre

28 Februarie 2024

Urmare a unor informații apărute în mass-media cu privire la punerea scrisorilor în circuitul poștal de către PAS, venim cu următoarele precizări.
Potrivit prevederilor articolului 25 al Legii nr. 36/2016, Î.S. “Poșta Moldovei” este desemnată furnizor de servicii poștale universale pe teritoriul Republicii Moldova.
La subiect, Î.S.”Poșta Moldovei” prestează servicii de recepționare, prelucrare, transportare și distribuire a trimiterilor poștale, mai bine de 30 de ani, contra plată, conform tarifelor în vigoare, care sunt publicate pe pagina web oficială a întreprinderii. În cazul discutat, confirmăm că plata a fost efectuată de către beneficiar în avans.
Trimiterile au fost prezentate închise în plic. Respectarea secretului scrisorilor şi altor trimiteri poştale este garantată de Constituţie, Legea comunicaţiilor poștale nr. 36/2016 şi Regulile privind prestarea seviciilor poștale aprobate prin HG nr. 1457/2016.
De serviciile noastre poștale și financiare poate beneficia orice organizație, agent economic și persoană fizică.
Vă îndemnăm să apelați cu încredere la serviciile prestate de Î.S. “Poșta Moldovei”, astfel contribuiți la dezvoltarea acesteia.