Poșta Moldovei și Serviciul Vamal au semnat un Memorandum de înțelegere privind impulsionarea procesului de digitalizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic

Știre

22 Martie 2022

Memorandumul de înțelegere privind impulsionarea procesului de digitalizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic a fost semnat astăzi, 22 martie 2022, de către conducerea Î.S. „Poșta Moldovei” și conducerea Serviciului Vamal al Republicii Moldova.
 
Prin semnarea Memorandumului părțile își consolidează parteneriatul strategic, în contextul digitalizării economiei și al facilitării comerțului internațional de mărfuri prin alinierea la standardele internaționale.
 
Memorandumul de înțelegere cuprinde mai multe domenii de cooperare, precum simplificarea procedurilor vamale, sporirea securității corespondenței, facilitarea prelucrării rapide a trimiterilor poștale, combaterea traficului ilicit de mărfuri prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, sporirea schimbului de date electronice prealabile între Vamă și Poștă, dar și aprobarea formularelor poștale CN 22 și CN23 în calitate de declarații vamale.
 
Complexitatea rețelei internaționale de transport poștal necesită implementarea unor măsuri de securitate deosebite, atât fizice cât și procedurale, bazate pe o analiză a riscurilor.
 
Subsecvent, Memorandumul de înțelegere semnat va contribui la conlucrarea în vederea combaterii infracțiunilor vamale, în special în ceea ce privește spălarea banilor, transportul de bunuri ilicite, droguri, mărfuri contrafăcute și alte tipuri de contrabandă, care aduc prejudiciu intereselor economice, sociale, fiscale și de securitate ale statelor.
 
În debutul evenimentului, Administratorul Interimar al Î.S.„Poșta Moldovei”, Roman COJUHARI a menționat „Sperăm foarte mult ca acest parteneriat - bazat pe respectarea principiilor de transparentă, corectitudine și responsabilitate - să genereze și alte realizări și proiecte comune de anvergură de care să beneficieze toți cetățenii din țara noastră.”
 
Directorul Serviciului Vamal, Igor Talmazan a afirmat „Apreciem foarte mult că Serviciul Vamal și Poșta Moldovei împărtășesc aceleași valori, promovând dezvoltarea și modernizarea instituțională, în special prin digitalizarea proceselor de interacțiune, prin alinierea la standardele internaționale.”

Poșta Moldovei și Serviciul Vamal au semnat un Memorandum de înțelegere privind impulsionarea procesului de digitalizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic

Știre

22 Martie 2022

Memorandumul de înțelegere privind impulsionarea procesului de digitalizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic a fost semnat astăzi, 22 martie 2022, de către conducerea Î.S. „Poșta Moldovei” și conducerea Serviciului Vamal al Republicii Moldova.
 
Prin semnarea Memorandumului părțile își consolidează parteneriatul strategic, în contextul digitalizării economiei și al facilitării comerțului internațional de mărfuri prin alinierea la standardele internaționale.
 
Memorandumul de înțelegere cuprinde mai multe domenii de cooperare, precum simplificarea procedurilor vamale, sporirea securității corespondenței, facilitarea prelucrării rapide a trimiterilor poștale, combaterea traficului ilicit de mărfuri prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, sporirea schimbului de date electronice prealabile între Vamă și Poștă, dar și aprobarea formularelor poștale CN 22 și CN23 în calitate de declarații vamale.
 
Complexitatea rețelei internaționale de transport poștal necesită implementarea unor măsuri de securitate deosebite, atât fizice cât și procedurale, bazate pe o analiză a riscurilor.
 
Subsecvent, Memorandumul de înțelegere semnat va contribui la conlucrarea în vederea combaterii infracțiunilor vamale, în special în ceea ce privește spălarea banilor, transportul de bunuri ilicite, droguri, mărfuri contrafăcute și alte tipuri de contrabandă, care aduc prejudiciu intereselor economice, sociale, fiscale și de securitate ale statelor.
 
În debutul evenimentului, Administratorul Interimar al Î.S.„Poșta Moldovei”, Roman COJUHARI a menționat „Sperăm foarte mult ca acest parteneriat - bazat pe respectarea principiilor de transparentă, corectitudine și responsabilitate - să genereze și alte realizări și proiecte comune de anvergură de care să beneficieze toți cetățenii din țara noastră.”
 
Directorul Serviciului Vamal, Igor Talmazan a afirmat „Apreciem foarte mult că Serviciul Vamal și Poșta Moldovei împărtășesc aceleași valori, promovând dezvoltarea și modernizarea instituțională, în special prin digitalizarea proceselor de interacțiune, prin alinierea la standardele internaționale.”