Poșta Moldovei și Serviciul Vamal lansează în premieră procesul de export digitalizat și automatizat prin intermediul trimiterilor poștale internaționale

Știre

14 Septembrie 2022

Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” este instituția care mai bine de trei decenii are grijă de cetățenii Republicii Moldova, prestând servicii poștale și financiare de calitate.

Astfel, astăzi, 14 septembrie 2022, Serviciul Vamal și Poșta Moldovei au organizat un eveniment de lansare a procesului de export digitalizat și automatizat prin intermediul trimiterilor poștale internaționale.

În cadrul evenimentului a fost explicat procesul de export electronic digitalizat și automatizat prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, lansat în premieră în Republica Moldova. Implementarea noului instrument nu ar fi fost posibilă fără suportul acordat Poștei Moldovei de către USAID prin intermediul programului ”Reforme Instituționale și Structurale în Moldova” (RISM). În procesul de implementare a mecanismului de export digitalizat și automatizat prin intermediul trimiterilor poștale internaționale Serviciul Vamal a fost susținut de către Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Consiliul Economic pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova și Conferința Națiunilor Unite pentru comerț și Dezvoltare (UNCTAD).

Principalii beneficiari ai acestui proces sunt:

 • Guvernul Republicii Moldova - prin creșterea competitivității țării și creșterea colectării veniturilor și a tranzacțiilor de comerț electronic;
 • Serviciul Vamal - prin simplificarea vămuirii poștale, facilitarea interoperabilității cu Poșta Moldovei, contribuția la prevenirea fraudei în loturile de comerț electronic;
 • Poșta Moldovei - prin accelerarea procesului de vămuire, reducerea timpului de trecere a trimiterilor poștale internaționale și Comunitatea comerțului electronic (producătorii locali, întreprinderi mici și mijlocii, operatori de logistică, platforme online și persoane fizice) prin proceduri de import/export simplificate, care sunt coordonate și gestionate de către Serviciul Vamal și Poșta Moldovei.

Avantajele mecanismului includ:

 • Posibilitatea depunerii declarației vamale online fără a apela la serviciile brokerului vamal;
 • Excluderea declarației vamale în detaliu la export, pentru marfa în valoare de până la 1000 de euro;
 • Excluderea contactului fizic în procesul de control, aceasta fiind efectuată în regim online;
 • Excluderea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale;
 • Posibilitatea prezentării declarației vamale pentru restituirea TVA;
 • Obținerea confirmării electronice a exportului din țară.
 
Violeta Cojocaru, viceadministratoarea Î.S. „Poșta Moldovei a menționat următoarele:

„Este un rezultat grandios, care are în spate un efort enorm, iar munca realizată și rezultatul obținut vor avea un impact major asupra dezvoltării comunității și facilitării exportului. Comerțul electronic este viitorul, acesta aduce un avantaj companiilor și oferă oportunitatea de acces către noi piețe de desfacere și realizarea activității comerciale. Reiterăm importanța acțiunilor de digitalizare a declarațiilor vamale CN22/CN23. Completarea lor în regim online și schimbul de date cu sistemul informațional vamal a rezultat un produs inovator. Drept urmare, portalul oferă posibilitatea vămuirii mărfurilor și achitarea drepturilor de export fără prezența fizică a agenților economici”.

 
Lidia Ababii, director adjunct al Serviciului Vamal a precizat:

„Digitalizarea a devenit o prioritate la nivel global, având un rol esențial și în dezvoltarea politicii Serviciului Vamal care reprezintă un domeniu aflat în continuă dezvoltare și modernizare, întreprinzând măsuri pentru facilitarea și securizarea comerțului transfrontalier, în special prin digitalizarea procedurilor vamale, crearea unui mediu fără hârtie, dezvoltarea comerțului electronic care oferă o oportunitate crucială pentru mediul de afaceri de a crește productivitatea și de a dezvolta activitățile economice, de a avea acces direct la declarațiile bunurilor sale, de a optimiza timpii de vămuire a unei trimiteri poștale internaționale și nu în ultimul rând reducerea costurilor prin neachitarea declarației vamale. Dezvoltarea și implementarea în continuare a instrumentelor vamale moderne este crucială pentru ca împreună cu partenerii noștri să construim în RM o societate dezvoltată, unde tehnologiile avansate să fie parte a vieții cotidiene orientate spre facilitarea comerțului internațional și dezvoltarea economiei țării”.

 
În concluzie, părțile au conchis, că doar prin eforturi comune, instituțiile statului vor putea îmbunătăți calitatea serviciilor prestate cetățenilor și agenților economici. Procesul reduce din costuri, diminuând astfel, riscul de fraudare și de corupție prin monitorizarea on-line a operațiunilor vamale și poștale, asigurând un proces transparent procedurilor de control.
 

Poșta Moldovei și Serviciul Vamal lansează în premieră procesul de export digitalizat și automatizat prin intermediul trimiterilor poștale internaționale

Știre

14 Septembrie 2022

Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” este instituția care mai bine de trei decenii are grijă de cetățenii Republicii Moldova, prestând servicii poștale și financiare de calitate.

Astfel, astăzi, 14 septembrie 2022, Serviciul Vamal și Poșta Moldovei au organizat un eveniment de lansare a procesului de export digitalizat și automatizat prin intermediul trimiterilor poștale internaționale.

În cadrul evenimentului a fost explicat procesul de export electronic digitalizat și automatizat prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, lansat în premieră în Republica Moldova. Implementarea noului instrument nu ar fi fost posibilă fără suportul acordat Poștei Moldovei de către USAID prin intermediul programului ”Reforme Instituționale și Structurale în Moldova” (RISM). În procesul de implementare a mecanismului de export digitalizat și automatizat prin intermediul trimiterilor poștale internaționale Serviciul Vamal a fost susținut de către Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Consiliul Economic pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova și Conferința Națiunilor Unite pentru comerț și Dezvoltare (UNCTAD).

Principalii beneficiari ai acestui proces sunt:

 • Guvernul Republicii Moldova - prin creșterea competitivității țării și creșterea colectării veniturilor și a tranzacțiilor de comerț electronic;
 • Serviciul Vamal - prin simplificarea vămuirii poștale, facilitarea interoperabilității cu Poșta Moldovei, contribuția la prevenirea fraudei în loturile de comerț electronic;
 • Poșta Moldovei - prin accelerarea procesului de vămuire, reducerea timpului de trecere a trimiterilor poștale internaționale și Comunitatea comerțului electronic (producătorii locali, întreprinderi mici și mijlocii, operatori de logistică, platforme online și persoane fizice) prin proceduri de import/export simplificate, care sunt coordonate și gestionate de către Serviciul Vamal și Poșta Moldovei.

Avantajele mecanismului includ:

 • Posibilitatea depunerii declarației vamale online fără a apela la serviciile brokerului vamal;
 • Excluderea declarației vamale în detaliu la export, pentru marfa în valoare de până la 1000 de euro;
 • Excluderea contactului fizic în procesul de control, aceasta fiind efectuată în regim online;
 • Excluderea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale;
 • Posibilitatea prezentării declarației vamale pentru restituirea TVA;
 • Obținerea confirmării electronice a exportului din țară.
 
Violeta Cojocaru, viceadministratoarea Î.S. „Poșta Moldovei a menționat următoarele:

„Este un rezultat grandios, care are în spate un efort enorm, iar munca realizată și rezultatul obținut vor avea un impact major asupra dezvoltării comunității și facilitării exportului. Comerțul electronic este viitorul, acesta aduce un avantaj companiilor și oferă oportunitatea de acces către noi piețe de desfacere și realizarea activității comerciale. Reiterăm importanța acțiunilor de digitalizare a declarațiilor vamale CN22/CN23. Completarea lor în regim online și schimbul de date cu sistemul informațional vamal a rezultat un produs inovator. Drept urmare, portalul oferă posibilitatea vămuirii mărfurilor și achitarea drepturilor de export fără prezența fizică a agenților economici”.

 
Lidia Ababii, director adjunct al Serviciului Vamal a precizat:

„Digitalizarea a devenit o prioritate la nivel global, având un rol esențial și în dezvoltarea politicii Serviciului Vamal care reprezintă un domeniu aflat în continuă dezvoltare și modernizare, întreprinzând măsuri pentru facilitarea și securizarea comerțului transfrontalier, în special prin digitalizarea procedurilor vamale, crearea unui mediu fără hârtie, dezvoltarea comerțului electronic care oferă o oportunitate crucială pentru mediul de afaceri de a crește productivitatea și de a dezvolta activitățile economice, de a avea acces direct la declarațiile bunurilor sale, de a optimiza timpii de vămuire a unei trimiteri poștale internaționale și nu în ultimul rând reducerea costurilor prin neachitarea declarației vamale. Dezvoltarea și implementarea în continuare a instrumentelor vamale moderne este crucială pentru ca împreună cu partenerii noștri să construim în RM o societate dezvoltată, unde tehnologiile avansate să fie parte a vieții cotidiene orientate spre facilitarea comerțului internațional și dezvoltarea economiei țării”.

 
În concluzie, părțile au conchis, că doar prin eforturi comune, instituțiile statului vor putea îmbunătăți calitatea serviciilor prestate cetățenilor și agenților economici. Procesul reduce din costuri, diminuând astfel, riscul de fraudare și de corupție prin monitorizarea on-line a operațiunilor vamale și poștale, asigurând un proces transparent procedurilor de control.