Abonare


 
Abonează-te la edițiile periodice în orice oficiu poștal sau prin intermediul platformei de abonare online. 
Serviciul îți oferă posibilitatea să abonezi la edițiile periodice și oamenii dragi. Mai mult, nu ezita să profiți de oportunitatea de a susține școala sau o altă instituție din localitatea natală, perfectându-le un abonament la revistele informațional-educative sau la cele de specialitate.
 
 
Catalogul tipărit, dar și cel online, cuprinde cele mai populare ziare, reviste și cărți, în limba română și rusă din diverse domenii, precum politică, cultură, economie, sport, etc.
Achtă abonamentul în numerar sau prin virament bancar.
Persoanele juridice urmează să completeze formularul tipic (descarcă) și să-l expedieze la una dintre adresele centrupresa@posta.md sau abonare@posta.md. Contul spre plată se va elibera în baza formularului expediat.
Achitarea plăţii pentru abonamentele perfectate se efectuează în conformitate cu preţurile de abonare, în numerar - în orice oficiu postal sau prin virament bancar.
Informații suplimentare la nr. de tel.: 022 226-046, 022 226-308, 022 227-395.
Email: centrupresa@posta.md sau abonare@posta.md.

 

Abonamentele la publicaţiile periodice republicane se perfectează până la data de 25 a fiecărei luni, iar la cele din spaţiul CSI - până la data de 12 a fiecărei luni.
Pentru distribuirea ediţiilor periodice editate în alte ţări, Î.S. ”Poşta Moldovei” poartă răspundere faţă de abonaţi din momentul sosirii acestora în mun. Chişinău.
Responsabilitate: redacţiile și editurile poartă răspundere morală şi materială faţă de abonaţi şi față de Î.S. ”Poşta Moldovei” pentru needitarea ediţiilor periodice, comasarea publicaţiilor, suspendarea sau nerespectarea termenelor de apariţie.