Obiecte interzise și admise condiționat spre expediere

Ultima actualizare a paginii: 31.07.2023
Nu toate articolele sunt potrivite pentru a fi expediate prin poștă. Există obiecte periculoase și interzise, care nu pot circula în rețeaua poștală internațională.
Articolele sau substanțele care prezintă pericol pentru securitatea omului sau mediul înconjurător sunt incluse în categoria mărfurilor periculoase (contrafăcute, piratate, droguri, articolele obscene, imorale, etc.). Acestea sunt obiectele interzise spre expediere.
Pentru noi, este prioritar a ne asigura că toate trimiterile poștale circulă în siguranță în întreaga rețea globală. În acest sens, este necesar a se cunoaște și a se respecta reglementările Serviciului Poștal și Serviciului Vamal, atât ale Republicii Moldova, cât și ale țării de destinație, inclusiv prevederile Regulamentului IATA cu privire la mărfurile interzise.
Consultarea cu minuțiozitate a regulilor poștale va facilita realizarea unui serviciu poștal eficient sigur și prestat la termen.
OBIECTE INTERZISE
 1. Trimiterile poștale care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Convenția Poștală Universală nu sunt admise. Trimiterile poștale expediate în vederea unui act fraudulos sau cu intenția de neplată integrală a sumelor datorate, de asemenea, nu sunt admise.
 2. În toate categoriile de trimiteri poștale este interzisă plasarea următoarelor obiecte:
 • stupefiante și substanțe psihotrope, astfel cum sunt definite de către Organul Internațional de Control al Stupefiantelor (OICS);
 • obiecte obscene sau imorale;
 • obiecte contrafăcute și piratate;
 • alte obiecte de import sau circulație care sunt interzise în țara de destinație;
 • obiecte, care, prin natura, sau a ambalajului lor pot prezenta pericol pentru agenți sau marele public, pot păta sau deteriora celelalte trimiteri poștale, echipamentul poștal sau bunurile care aparțin terților;
 • documente ce au caracter de corespondență actuală și personală schimbate între persoane, altele decât expeditorul și destinatarul sau persoanele care locuiesc cu aceștia;
 • mărfuri periculoase;
 • dispozitive explozive și echipamente militare inerte, inclusiv grenade inerte, obuze inerte și alte articole analogice, precum și imitații ale unor astfel de dispozitive și articole;
 • animale vii.
 1. Este interzisă plasarea în coletele poștale a corespondenței, cu excepția materialelor arhivate, predestinate persoanelor terțe.
 2. Este interzisă plasarea bancnotelor, monedelor, biletelor de credit sau valori la purtător, cecurilor de călătorie, a platinii, aurului sau argintului, prelucrate sau nu, pietrelor prețioase, bijuteriilor și altor obiecte prețioase în trimiterile fără valoare declarată.
 
 
OBIECTE PERICULOASE
Mărfurile periculoase sunt articole sau substanțe care prezintă un risc pentru sănătate, siguranță, proprietate sau pentru mediu atunci când sunt transportate.
 
Există nouă clase de mărfuri periculoase. Aproape toate mărfurile periculoase sunt interzise spre transportare în trimiterile poștale internaționale.
 
Înainte de a expedia o trimitere poștală, consultă GHIDUL OBIECTELOR PERICULOASE, INTERZISE ÎN CIRCUITUL POȘTAL INTERNAȚIONAL
 
 
OBIECTE ADMISE CONDIȚIONAT
În cazul articolelor restricționate sunt prevăzute dispoziții speciale (licență, formular, certificat de dezinfecție), premergătoare eliberării articolului din vamă pentru transportarea ulterioară a acestuia către destinație.

Condiții de admitere a semințelor, plantelor și altopr produse vegetale supuse controlului de carantină în Rusia: Importul semințelor, plantelor și al altor produse vegetale pentru organizațiile și instituțiile de cercetare științifică este condiționat de obținerea unei autorizații de carantină emisă de Comitetul de Stat pentru Protecția Mediului din Federația Rusă.

Condiții de admitere a produselor alimentare de origine animală în SUA: importul acestor produse este permis numai în scop farmaceutic sau biologic, cu autorizaţie eliberată de către Inspectoratul Plantelor şi Animalelor - Serviciul Veterinar din Ministerul Agriculturii din SUA.

Condiții de admitere a produselor farmaceutice în Ucraina: trimiterile poștale care conțin medicamente ce nu sunt înregistrate în Ucraina și care sunt destinate utilizării de către cetățeni individuali sunt acceptate numai dacă destinatarul deține o scrisoare relevantă de notificare din partea Ministerului Sănătății din Ucraina.
 
 
VEZI FIȘIERELE CU OBIECTELE INTERZISE ȘI ADMISE CONDIȚIONAT SPRE EXPEDIERE ÎN ȚĂRILE LUMII
 
AE
GR
NI Nicaragua
AL
GT
NL
AM
GY
NO
AR
HK China (Hong Kong)
NP
AT
HN
NR
AU
HR
NZ
AW
HU
OM
AZ
ID
PA
BA
IE
PE
BD
IL
PH
BE
IN
PK
BF
IQ
PL
BG
IR
PT
BH
IS
PY
BJ
IT
QA
BN
JM
RO
BO
JO
RS
BR
JP
RU
BS
KE
RW
BT
KG
SA
BY
KH
SC
CA
KM
SD
CF
KR
SE
CH
KW
SG
CI
KZ
SI
CL
LA
SK
CN
LB
SL
CO
LC
SM
CR
LI
SN
CU
LS
SV
CV
LT
SY
CW
LU
TG
CY
LV
TH
CZ
LY
TJ
DE
MA
TM
DJ
MC
TN
DK
MD Moldova, Republica
TO
DM
ME
TR
DO
MG
TT
DZ
MK
TZ
EC
ML
UA
EE
MM
US
EG
MN
UY
ER
MR
UZ
ES
MT
VA
ET
MU
VE
FI
MV
VN
FJ
MW
VU
FR
MX
WS
GA
MY
YE
GB
MZ
ZA
GD
NA
ZM
GE
NE
ZW
GH
NG