Trimiteri EMS cu mărfuri

Se admit spre expediere obiecte şi bunuri materiale, cu excepţia celor interzise spre expediere în trimiterile poştale şi neacceptate spre introducere în ţara de destinaţie.
 
CINE POATE UTILIZA ACEST SERVICIU?
Enter text or code snippet...
 
COST SERVICIU