Reclamații și petiții

Pentru a depune reclamații sau petiții ne puteți contacta în scris, prin poștă, la adresa: Direcția Operațiuni Poștale, str. Piaţa Gării, 3, MD-2000, Chișinău.

Expedierea petițiilor sau reclamațiilor în regim on-line o puteți face accesând butoanele de mai sus:

Petiție - pentru a expedia o reclamație, sesizare sau propunere vizând calitatea serviciilor prestate de întreprindere.

Reclamație internă - pentru întrebări sau neclarități privind trimiterea dumneavoastră poștală care circulă în limitele teritoriului Republicii Moldova.

Reclamație internațională - pentru întrebări sau neclarități privind trimiterea dumneavoastră poștală expediată peste hotarele Republicii Moldova.