Reclamații și petiții

Reclamație internațională

Recepționarea, examinarea și soluționarea reclamațiilor internaționale se efectuează în conformitate cu următoarele acte:

Utilizatorul poate adresa furnizorului de serviciu poştal universal reclamaţii prealabile în termen de:
  • 4 luni - pentru trimiterile EMS;
  • 6 luni - pentru trimiterile poştale internaționale: poșta de scrisori și colete.
Termenul se calculează de la data depunerii trimiterii poştale.
 
La depunerea reclamaţiei, petiționarul trebuie să înscrie în reclamaţie datele din documentul de legitimare. În cazul în care reclamaţia este depusă de o persoană terță împuternicită, la reclamaţie se anexează și procura de unică folosinţă sau copia procurii generale. Dacă reclamaţia se referă la o trimitere prezentată într-o alta ţară, reclamantul trebuie să prezinte copia documentului confirmător de expediere a trimiterii poștale, eliberat de unitatea poştală la depunerea trimiterii.
 
Procedura de prelucrare a reclamațiilor internaționale necesită coordonarea cu administrații poștale străine, astfel fiind nevoie de mai mult timp pentru investigare. Din această cauză, examinarea reclamațiilor internaționale poate dura până la 90 de zile lucrătoare calculate din data înregistrării, iar în termen de 30 de zile lucrătoare reclamantului îi va fi expediat un răspuns prin care va fi informat despre măsurile întreprinse în vederea soluționării reclamației depuse.
  • Î.S. ”Poșta Moldovei” respectă securitatea informației furnizate de către client, cât și a datelor cu caracter personal, în baza Legii privind protecţia datelor cu caracter personal Nr. 133 din 08.07.2011;
  • utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru datele prezentate;
  • în cazul în care datele expedierii se vor dovedi a fi greșite sau false, furnizarea informației solicitate va deveni imposibilă;
  • câmpurile blancului reclamației marcate cu steluță (*) sunt obligatorii.

Pentru completarea blancului reclamației internaționale veți avea nevoie de numărul trimiterii, compus din 13 caractere, care începe cu unul dintre marcajele "E", "C", "R", "V" și finalizează cu marcajul "MD".

La reclamație, se anexează, în mod obligatoriu, copia bonului de plată și, după caz, copia borderoului eliberat de unitatea poștală la depunerea trimiterii. Reclamațiile, la care nu vor anexate copiile bonurilor de plată, nu vor fi examinate.

Pentru a depune o reclamație privind calitatea serviciului de expediere/primire a trimiterii dumneavoastră poștale spre/din străinătate, completați câmpurile formularului de mai jos.

iPerson *

reasonComplaint *

referenceNumber *

referenceWeight *

gr

referenceType *

specialMentions

declaredValue

mdl

repayment

mdl

datePlaceSubmission

date *

postOffice *

voucherNumber *

shippingFee *

mdl

sender

fullName *

address *

phone *

Phone

email *

consignee

fullName *

address *

phone

Phone

email

contentValue *

mdl

contentsDetailedValue *

objectOfComplaint *

attachedMandatory

uploadFile

alertAboutFileMaxSie

requestReceiveAnswer *

enterSignsPicture *