Reclamații și petiții

Petiție

Recepționarea, examinarea și soluționarea petițiilor se efectiează în conformitate cu următoarele acte:
Termenul de examinare a petiției constituie 30 de zile din momentul înregistrării acesteia și, în cazuri speciale, poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare.
  • Î.S. ”Poșta Moldovei” respectă securitatea informației furnizate de către client, cât și a datelor cu caracter personal, în baza Legii privind protecţia datelor cu caracter personal Nr. 133 din 08.07.2011;
  • utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru datele prezentate;
  • în cazul în care datele privind expedierea se vor dovedi a fi greșite sau false, furnizarea informației solicitate va deveni imposibilă;
  • câmpurile blancului petiționar marcate cu steluță (*) sunt obligatorii.
Pentru a depune o petiție on-line, completați câmpurile formularului de mai jos.

iPerson *

fullName *

address *

phone *

Phone

email *

objectOfPetition *

uploadFile

alertAboutFileMaxSie

requestReceiveAnswer *

enterSignPicture *