Reclamații și petiții

Reclamație internă

Recepționarea, examinarea și soluționarea reclamațiilor interne se efectuează în conformitate cu următoarele acte:

 
Utilizatorul poate adresa furnizorului de serviciu poştal universal reclamaţii prealabile pentru trimiterile poştale interne, în termen de 6 luni. Termenul se calculează de la data depunerii trimiterii poştale.
Termenul de examinare a reclamației interne durează 30 de zile din momentul înregistrării acesteia și poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare.
  • Î.S. ”Poșta Moldovei” respectă securitatea informației furnizate de către client, cât și a datelor cu caracter personal, în baza Legii privind protecţia datelor cu caracter personal Nr. 133 din 08.07.2011;
  • utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru datele prezentate;
  • în cazul în care datele expedierii se vor dovedi a fi greșite sau false, furnizarea informației solicitate va deveni imposibilă;
  • câmpurile blancului reclamației marcate cu steluță (*) sunt obligatorii.
Pentru completarea blancului reclamației interne veți avea nevoie de numărul trimiterii, compus din 14 caractere, care începe cu marcajul "D" și finalizează cu unul dintre marcajele "RR", "CC" ,"AS" sau "AR".
La reclamație, se anexează, în mod obligatoriu, copia bonului de plată și, după caz, copia borderoului eliberat de unitatea poștală la depunerea trimiterii. Reclamațiile, la care nu vor anexate copiile bonurilor de plată, nu vor fi examinate.

Pentru a depune o reclamație privind calitatea serviciului de expediere/primire a trimiterii dumneavoastră poștale în limitele Republicii Moldova, completați câmpurile formularului de mai jos.

 

iPerson *

reasonComplaint *

referenceNumber *

referenceWeight *

gr

specialMentions

declaredValue

mdl

repayment

mdl

datePlaceSubmission

date *

postOffice *

voucherNumber *

shippingFee *

mdl

sender

fullName *

address *

phone *

Phone

email *

consignee

fullName *

address *

phone

Phone

email

objectOfComplaint *

uploadFile

alertAboutFileMaxSie

requestReceiveAnswer *

enterSignsPicture *